Dovana savivaldybei – Vincui Kudirkai bei jo sukurtai „Tautiškai giesmei“ dedikuotas atminimo medalis

Paskelbta 6 liepos, 2023 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybę pasiekė išskirtinė dovana! Tai – Vincui Kudirkai bei jo sukurtai „Tautiškai giesmei“ dedikuotas atminimo medalis.

Pirmąsyk šis kūrinys, kuriam V. Kudirka sukūrė žodžius ir muziką, buvo išspausdintas prieš 125-erius metus: 1898 m. rugsėjo 15 d. šeštajame „Varpo“ numeryje.

„Jei jis nieko kito nebūtų parašęs, tik tą vieną dalyką, ir tai jo vardas būtų gyvas tautos lūpose, kaip kad yra šiandien“, – taip kadaise rašyta JAV leistame mėnesiniame kultūros žurnale „Aidai“.

Tačiau Vinco Kudirkos (1858 m. gruodžio 31 d.- 1899 m. lapkričio 16 d.) veikla buvo kur kas platesnė ir gilesnė, be to, aiškiai nukreipta į vieną tikslą – lietuvių tautos budinimą, keliant į dienos šviesą labai aiškias tuometinio gyvenimo problemas, įskaitant ir ekonominius klausimus, visų pirma, per „Varpo“ mėnraštį, kurį įkūrė kartu su kitais Varšuvos lietuviais studentais 1889 m.

Daug laiko V. Kudirka skyrė ir muzikai – muzikavo nuo mažumės, be to, parengė ir išleido pirmąjį harmonizuotų lietuvių liaudies dainų rinkinį vyrų chorui „Kanklės.

Džiova sirgęs V. Kudirka mirė nesulaukęs 41-ojo gimtadienio. Palaidotas Meištų kapinėse.

Medalio averse iškaldintas Vinco Kudirkos portretas. Viršuje nurodytas jo vardas, apačioje – gimimo ir mirties datos: „1858-1899“. Fone – „Tautiškos giesmės“ natų fragmentas. Medalio aversas taip pat yra puoštas rūtos žiedais, simbolizuojančiais V. Kudirkos indėlį į lietuvių tautos žadinimą bei kultūros puoselėjimą. Kartu tai simboliška detalė, primenanti vieną iš greičiausiai jo paties harmonizuotų liaudies dainų „Sėjau rūtą“.

Medalio reverse, varpo fone yra iškaldinti du pirmieji „Tautiškos giesmės“ posmai bei užrašas: „ŽODŽIAI IR MUZIKA VINCO KUDIRKOS“. Apačioje nurodyti medalio leidimo metai – 2023.

Už brangią, išliekamąją vertę turinčią dovaną nuoširdžiai dėkojame ilgamečiui Skuodo rajono savivaldybės tarybos nariui Vincui JABLONSKIUI. Beje, tai jau antroji gerbiamo Vinco dovanota vertybinė dedikacinė moneta. Pirmoji buvo padovanota 2020 metais, dedikuota Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo jubiliejui.