Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose – Skuodo dekanato diena

Paskelbta 9 liepos, 2024 m., skiltyje Naujienos

Nuo liepos 1 d. prasidėję Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai tęsis iki liepos 12 d. Šiandien atlaiduose – Skuodo dekanato diena. Taip pat didelis dėmesys skirtas valstybės gynyboje tarnaujantiems žmonėms.

Šv. mišioms vadovavo arkivyskupas Gintaras Grušas, mišiose giedojo Skuodo Švč. Trejybės bažnyčios choras. Kartu su Skuodo rajono žmonėmis mišiose taip pat dalyvavo Savivaldybės meras Stasys Gutautas, Savivaldybės vicemerė Inga Jablonskė ir Skuodo rajono kultūros centro atstovai. Po šv. mišių dalyvauta ir Kryžiaus kelio procesijoje. Jos metu pamokslą sakė Skuodo Švč. Trejybės bažnyčios dekanas Saulius Damašius.

Labai gražu, kad kiekviena atlaidų diena skiriama kokiai nors piligrimų grupei, turi savo temą, maldos intenciją. Šiandien melstasi už Skuodo kraštą ir jo žmones.

Laikas atlaiduose – ypatingas ir dvasiškai praturtinantis.

Atlaidų akimirkos (nuotraukos – Savivaldybės, Dalios Ragauskaitės, Vidmanto Valinskio):