Dėl elektromobilių įkrovimo infrastruktūros planavimo ir duomenų apie elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimą Skuodo rajono savivaldybėje pateikimo

Paskelbta 19 sausio, 2024 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) vadovaudamasi 2020 m. kovo 23 d. priimtu Alternatyviųjų degalų įstatymu pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) pateiktą transformatorinių pastočių žemėlapį Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijoje parengė Savivaldybės teritorijoje iki 2030 metų planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planą (toliau – Įkrovimo stotelių planą), kuriame Skuodo mieste numatyta įrengti 3 vnt., Mosėdžio miestelyje 2 vnt. greitojo įkrovimo (50 kW) elektromobilių stoteles.

Administracija 2021 m. birželio 23 d. Įkrovimo stotelių planą pateikė ESO suderinti preliminarias prijungimo kainas, komercinių apskaitų vietas ir atstumus nuo komercinių apskaitos spintų iki stotelių. ESO atstovai 2021 m. rugpjūčio 16 d. pateikė rekomendacijas dėl Įkrovimo stotelių plano, kuriose dažniausiai nurodoma šalia esamos transformatorinės įrengti komercinės apskaitos spintą, apskaitos spintos įrengimas numatomas nuo laisvos rezervinės grupės iš transformatorinės. Preliminari elektros prijungimo paslaugos kaina su PVM, kai komercinės apskaitos spinta įrengiama šalia transformatorinės vyravo nuo 1 575 Eur iki 2 500 Eur.

Vadovaujantis Alternatyviųjų degalų įstatymo 23 straipsnio 11 punktu „Savivaldybės, suderinusios su Susisiekimo ministerija, parengia arba atnaujina savivaldybės teritorijoje esančiuose vietinės reikšmės keliuose iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planus, kuriuose turi būti numatytos prioritetinės vietos viešosioms ir pusiau viešosioms elektromobilių įkrovimo prieigoms įrengti. Planai turi būti atnaujinami ne rečiau kaip kas trejus metus ir skelbiami viešai“. Administracija remdamasi ESO rekomendacijomis 2021 m. spalio 22 d. pateikė Įkrovimo stotelių planą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai derinti.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2021 m. lapkričio 9 d. raštu Nr. 2-4678 „Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo plano derinimo“ informavo, kad išnagrinėjusi Administracijos pateiktą derinti Įkrovimo stotelių planą derina, kartu teikdama pastabas ir siūlymus. Rašte pateikti skaičiavimai, kad Skuodo rajono savivaldybėje bendra viešųjų įkrovimo prieigų atiduodama galia turėtų sudaryti apie 1 700 kW.

SVARBU: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2023 m. lapkričio 20 d. paskelbė kvietimus dalyvauti kvietimuose teikti paraiškas dėl privačių įmonių įrengiamų viešų elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo. Kvietimuose galima pateikti prašymus dalinai finansuoti elektromobilių tik tas įkrovimo stoteles, kurios yra numatytos Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje iki 2030 metų planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plane. Kvietimų finansuoti viešas elektromobilių įkrovimo stoteles gali būti ir daugiau, todėl kviečiame Skuodo rajono savivaldybės administracijai el. paštu pateikti informaciją apie Jūsų įmonėje planuojamas įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles, kuriose galės krauti elektromobilius, elektrinius krovininius automobilius ar elektrinius autobusus visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Informaciją ir kylančius klausimus kviečiame pateikti Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus savivaldybės vyriausiajam inžinieriui (vyriausiajam specialistui) Raimondui Budrikiui [email protected]

 

Kvietimas vidurio ir vakarų Lietuvos regiono juridiniams asmenims – didelėms įmonėms (kaip tai yra apibrėžta LR įmonių atskaitomybės įstatymo 4 straipsnyje) pasiekiamas pagal nuorodą:

https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/viesai-prieinamos-elektromobiliu-ikrovimo-infrastrukturos-irengimas-ir-pletra-darnaus-judumo-miestuose-planu-nerengusiose-savivaldybese-vietose-kurios-nustatytos-siu-savivaldybiu-iki-2030-m-numatomu-irengti-viesuju-ir-pusiau-viesuju-elektromobiliu-ikrov-2?iframe=1

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais) 3 690 645,00 Eur (trys milijonai šeši šimtai devyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt penki eurai, 20 ct.), finansuojamoji dalis iki 35 proc., nuosavo įnašo dalis (jei taikoma) Ne mažiau 65 proc.

 

Kvietimas vidurio ir vakarų Lietuvos regiono juridiniams asmenims – vidutinėms įmonėms (kaip tai yra apibrėžta LR įmonių atskaitomybės įstatymo 4 straipsnyje) pasiekiamas pagal nuorodą:

https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/viesai-prieinamos-elektromobiliu-ikrovimo-infrastrukturos-irengimas-ir-pletra-darnaus-judumo-miestuose-planu-nerengusiose-savivaldybese-vietose-kurios-nustatytos-siu-savivaldybiu-iki-2030-m-numatomu-irengti-viesuju-ir-pusiau-viesuju-elektromobiliu-ikrov-3?iframe=1

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais) 8 400 933,35 Eur (aštuoni milijonai keturi šimtai tūkstančių devyni šimtai trisdešimt trys eurai, 35 ct.), finansuojamoji dalis iki 55 proc., nuosavo įnašo dalis (jei taikoma) Ne mažiau 45 proc.

 

Kvietimas vidurio ir vakarų Lietuvos regiono juridiniams asmenims – mažoms įmonėms (kaip tai yra apibrėžta LR įmonių atskaitomybės įstatymo 4 straipsnyje) pasiekiamas pagal nuorodą:

https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/viesai-prieinamos-elektromobiliu-ikrovimo-infrastrukturos-irengimas-ir-pletra-darnaus-judumo-miestuose-planu-nerengusiose-savivaldybese-vietose-kurios-nustatytos-siu-savivaldybiu-iki-2030-m-numatomu-irengti-viesuju-ir-pusiau-viesuju-elektromobiliu-ikrov-4?iframe=1

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais) 10 411 597,20 Eur dešimt milijonų keturi šimtai vienuolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 20 ct.), finansuojamoji dalis Iki 60 proc., nuosavo įnašo dalis (jei taikoma) Ne mažiau 40 proc.

 

Bendra informacija visiems trims kvietimams:

Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra (t. y. elektromobilių įkrovimo stotelių su viena ar daugiau įkrovimo prieigų (toliau – stotelės su prieiga (-omis) įsigijimas, montavimas / įrengimas) darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse (vietose, kurios nustatytos šių savivaldybių iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planuose), pareiškėjų tipas – privatusis, svarbus rodiklis – pradėjusios veikti viešosios ir pusiau viešosios įkrovimo prieigų ir labai didelės galios įkrovimo prieigų krovininiam transportui ir (arba) autobusams (RRFCI03) skaičius.

Sąlygos gauti kompensaciją:

1. Turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai:

1.2 Pagal Aprašą finansuojamos elektromobilių įkrovimo prieigos gali būti: įprastos galios – elektromobiliui perduodama elektrinė galia turi būti ne mažesnė kaip 11 ir ne didesnė kaip 22 kW (toliau – įprastos galios prieiga);

1.3 vidutinės galios – elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 22 kW, bet ne didesnė kaip 49 kW (toliau – vidutinės galios prieiga);

1.4 didelės galios – elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė kaip 149 kW (toliau – didelės galios prieiga);

1.5 labai didelės galios – elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 149 kW (toliau – labai didelės galios prieiga).