Barstyčių seniūnija skelbia 2024 m. seniūnaičių rinkimus

Paskelbta 25 sausio, 2024 m., skiltyje Naujienos

Seniūnaičių rinkimai vyks organizuojant gyventojų susirinkimą, pagal šį grafiką:

Šiaurinė seniūnaitija (Laumių, Puokės, Aubrikių kaimai) – 2024 m. vasario 21 d., 10.00 val., Barstyčių seniūnijos patalpose (Skuodo g. 2, Barstyčių mstl.).

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kandidatus į seniūnaičius prašome registruoti nuo 2024 m. sausio 25 d. iki vasario 8 d. Barstyčių seniūnijos patalpose (Skuodo g. 2, Barstyčiai).

Registruotų kandidatų į  seniūnaičius duomenų patikrinimas ir sąrašo patvirtinimas vyks vasario 9–12 d.

Išrinkto seniūnaičio paskelbimas numatomas 2024 m. vasario 23 d.

Kandidatai į seniūnaičius turi pateikti šiuos dokumentus:

sutikimą dalyvauti seniūnaičio rinkimuose (4 priedas);

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

trumpą gyvenimo aprašymą;

kandidato nuotrauką 3×4 cm;

susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija;

sutikimą tvarkyti kandidato asmens duomenis (5 priedas);

kandidato į seniūnaičius siūlymą (6 priedas);

kandidato į seniūnaičius atitikties eiti pareigas deklaraciją (7 priedas).

Išsamesnė informacija tel. (8 440) 53 321.