Susitikimai su streikuojančiais mokytojais

Paskelbta 5 spalio, 2023 m., skiltyje Naujienos

Nuo rugsėjo 29 d. besitęsiančiame Lietuvos mokytojų profesinių sąjungų organizuojamame mokytojų streike Skuodo rajono savivaldybėje streikuoja dalis trijų bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų: Skuodo Bartuvos progimnazijoje – 41–42, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje – 10–11, Skuodo rajono Ylakių gimnazijoje – 4–10.

Jau prieš įspėjamąjį mokytojų streiką, vykusį rugsėjo 15 d., Skuodo rajono savivaldybės vicemerė Audronė Pitrėnienė aiškinosi situaciją mokyklose rugsėjo 14 d. vykusiame mokyklų vadovų pasitarime, Švietimo ir sporto skyrius teikė mokykloms Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją, susijusią su mokyklų darbu galimo streiko metu, kvietė direktorius į Ministerijos organizuojamas viešąsias konsultacijas.

Rugsėjo 27 d. savivaldybės mero Stasio Gutauto iniciatyva į savivaldybės administraciją diskusijai su savivaldybės vadovais buvo pakviesti visų, ketinančių streikuoti savivaldybės mokyklų, mokytojų profsąjungų atstovai. Susitikime dalyvavę 8 mokytojai paaiškino apie nacionaliniu mastu surengto mokytojų streiko tikslus, reikalavimus, didžiausias problemas. Kartu aptarti ir klausimai, kuriuos galbūt būtų galima išspręsti savivaldybės lygiu.

Kadangi Ministerijai nepavyko pasiekti susitarimo su visomis mokytojų profesinėmis sąjungomis, visos trys aukščiau minėtos savivaldybės mokyklos tebetęsia streiką.

Pirmąją tikrojo streiko dieną – rugsėjo 29-ąją, į streikuojančias mokyklas nuo pat ryto važiavo savivaldybės vadovai – meras Stasys Gutautas, vicemerė Audronė Pitrėnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas, Loreta Vasiliauskienė. Susitikimuose su streikuojančiais mokytojais, administracija aiškintasi, kaip streiko metu užtikrinamas ugdymo procesas bei mokinių saugumas, mokinių pavėžėjimas, pamokų pavadavimas, mokinių ir jų tėvų informavimas, kiti opūs dalykai.

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje ir Skuodo rajono Ylakių gimnazijoje streikuoja tik dalis mokytojų, tad ugdymo procesas nenutrūko: pertvarkomi tvarkaraščiai, sudarytos sąlygos pavaduoti streikuojančius mokytojus.

Skuodo Bartuvos progimnazijoje streikuoja didžioji dalis mokytojų, tad ugdymas vyksta tik daliai mokinių.

Spalio 4 d. savivaldybės vadovai pakvietė į susitikimą Skuodo Bartuvos progimnazijos streikuojančios mokytojų profsąjungos atstovus, mokyklos administraciją, tėvų atstovus. Išklausytos visos pusės, aptarti reikalai, kaip organizuojamas darbas progimnazijoje, kaip sekasi bendradarbiauti siekiant mokinių ir mokytojų saugumo, normalaus įstaigos mikroklimato užtikrinimo.

Skuodo rajono savivaldybės vicemerė Audronė Pitrėnienė, Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojos kasdien stebi streikuojančių mokyklų statinius duomenis, palaiko ryšius ir dialogą su mokyklomis, išgyvenančiomis nelengvą laikotarpį.