Apie kultūrą, rezultatus ir planus Ylakių seniūnijoje

Paskelbta 18 balandžio, 2024 m., skiltyje Naujienos

Kultūros darbuotojo svarba seniūnijose yra didžiulė. Tai žmonės, kurių dėka miesteliuose, kaimuose žmonės tampa aktyvesni, kūrybiškesni, plečiamas jų akiratis. Šių žmonių gebėjimas telkti bendruomenę dažnai paskatina reikšmingų iniciatyvų atsiradimą. Kultūros renginių organizatoriai dirba labai daug ir pačius įvairiausius darbus: nuo planavimo, organizavimo, rėmėjų ieškojimo, informacijos sklaidos, rūpinimosi dekoracijomis, aplinka iki patalpų valymo, vaišių renginiams ruošimo ir pan. Ir tai tik dalis darbų, krūvis išties yra didelis. Būtent todėl reikia gerbti kultūros darbuotojų veiklą, kalbėti apie darbus, juos rodyti, pasidžiaugti rezultatais ir pasimokyti iš šių darbščių žmonių.

Su tokia intencija šiandien Skuodo rajono savivaldybės vicemerės Audronės Pitrėnienės iniciatyva organizuotas susitikimas Skuodo rajono kultūros centro Ylakių skyriaus patalpose. Čia kultūrinių renginių organizatorė Jurgita Nikartienė apibendrino savo veiklą, kalbėjo apie meno kolektyvus, būrelius, renginius, projektus, finansavimą, bendradarbiavimą su įstaigomis, bendruomenėmis, gyventojais. Iš to kas buvo pateikta, matyti, kad Jurgita Nikartienė skiria visą savo energiją kultūros puoselėjimui, neskaičiuoja darbo valandų.

Ylakių seniūnijos seniūnas Vytautas Gudauskas ypatingai pasidžiaugė Jurgitos Nikartienės darbu, minėjo, kad, jai pradėjus dirbti, kultūra tiesiog sužydėjo naujomis spalvomis.

Pažymėta, kad 2023 m. Ylakių seniūnijoje suorganizuoti 34 renginiai, juose lankėsi 7 525 žmonės. Teikti du projektai: vienas pateiktas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, kitas – Lietuvos kultūros tarybai. Pastarajam finansavimas negautas, tačiau ir toliau ieškomos galimybės projekte suplanuotas veiklas įgyvendinti.

Šiandienos susitikimo pradžioje taip pat susipažinta su neseniai pradėjusia dirbti Skuodo rajono kultūros centro Lenkimų skyriaus kultūrinių renginių organizatore Odilija Karpiene. Kiek vėliau dirbta su specialia metodika, skirta suaugusiųjų mokymuisi. Apžiūrėtos Ylakių kultūros centre esančios patalpos, čia buvo galima pamatyti daug gražių senovę menančių daiktų, reikšmingos kraštiečių kūrybos darbų.

Tokio pobūdžio susitikimai bus organizuojami kiekvienoje seniūnijoje. Pirmasis susitikimas prieš kelias savaites įvyko Aleksandrijoje. Trečias susitikimas numatomas Mosėdžio seniūnijoje.

Susitikimo akimirkos: