Apie įgyvendintus planus ir naujus prioritetus

Paskelbta 1 vasario, 2024 m., skiltyje Naujienos

Trečiadienį popiet Savivaldybės salėn rinkosi didelis būrys mokytojų ir mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui į Rajono mokyklų metodinės tarybos ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą.

Savivaldybės švietimo reikalų kuratorė – vicemerė Audronė Pitrėnienė akcentavo mokytojo profesijos ir jo atliekamos kasdienės misijos svarbą, būtinybę atliepti svarbiausius švietimo prioritetus. Pabrėžė, kad Metodinės tarybos, kaip aktyviausių mokytojų sambūrio veikla labai atsakinga, svarbi. Kad nuoširdžias mokytojų pastangas anksčiau ar vėliau vainikuoja sėkmė – laukiami mokinių pasiekimai.

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė, Metodinės tarybos pirmininkė Irena Kondrotienė bei Skuodo informacijos centro metodininkė Vita Zaborienė pateikė 2023 m. veiklos ataskaitą, supažindino su mokytojų metodinių būrelių, visų savivaldybės mokyklų pastangomis kuo geriau pasirengti ugdymui pagal atnaujintas bendrąsias programas, prisiminė labiausiai pasisekusias atviras pamokas, išvykas į pilotines mokyklas, nuoširdžiu mokytojų dalijimusi geriausia patirtimi.

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Jasienė reflektavo, kaip keitėsi Metodinės tarybos narių nuomonė įveikinėjant atnaujinto ugdymo turinio (UTA) iššūkius nuo praėjusio pavasario iki šiol. Pasidžiaugta, kad geriausi vertinimai susiję su mokykla, bendruomenės savitarpio pagalba ir asmeninėmis pastangomis, o neigiami aspektai – su objektyviais išoriniais veiksniais. Pateiktas trumpas grįžtamasis ryšys apie stebėtas turiningas UTA pamokas.

Susirinkusieji supažindinti su šių metų prioritetais, kurie tiesiogiai susiję su greitai startuosiančio „Tūkstantmečio mokyklų“ projekto sritimis: lyderyste, kultūriniu, įtraukiuoju ugdymu, STEAM veiklomis.

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Kazlauskienė papasakojo apie nuoseklią, sistemingą gimnazijos metodinę veiklą, mokytojų pastangas ir gražius mokinių atsiliepimus, kurie įgalina nenuleisti rankų ir mokytis visiems kartu.

Simbolinės dovanėlės ir gėlių žiedai išdalinti metodinių būrelių pirmininkams. Pasveikinta naujai išrinkta Metodinės tarybos pirmininkė, Mosėdžio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Lina Sėlenienė, padėkota ilgametei MT pirmininkei mokytojai ekspertei Irenai Kondrotienei.

Pakilią nuotaiką mokytojų susitikimui kūrė Skuodo meno mokyklos smuiko mokytoja metodininkė Vilija Jakutienė.

 

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Jasienė