Apdovanoti piešinių konkurso „Būkime saugūs“ nugalėtojai

Paskelbta 7 birželio, 2023 m., skiltyje Naujienos

Tradicija tapusiame piešinių konkurse  „Būkime saugūs“ dalyvavusieji identifikavo pavojus, kurie gali būti skaudūs ir sukelti skaudžias pasekmes. Saugios aplinkos puoselėjimą užtikrinantys patarimai atsispindėjo nugalėjusių vaikų darbuose. Piešinį „Kai žaibuoja – nesimaudyk“ nupiešė Andrėja Rimkutė, Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio „Bitučių“ grupės auklėtinė.  Evelina Maksvitytė, 2 klasės Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos mokinė, piešinio „Vanduo su elektra – NE“ siužetu įspėjo, kad su vandeniu ir elektra namuose reikia būti atsargiems. Skuodo Bartuvos progimnazijos 2 klasę lankantis Dominykas Voickulianis piešinyje perteikė kaukiančias sirenas, kurios įspėja apie ekstremalų įvykį ar ekstremalią situaciją, kai sirenos kaukia, būtina įsijungti radiją ar televiziją ir išklausyti pateiktos informacijos bei laikytis nurodymų. Kaukiančios sirenos būtų leidžiamos, kai grėstų „Pavojus orui, žemei ir žmogui“, minėtu pavadinimu piešinį nupiešė Jūratė Rimaitė, 7 klasės mokinė, kuri mokosi Skuodo Bartuvos progimnazijoje. O Ugnė Jonušaitė, 4 klasės Skuodo Bartuvos progimnazijos mokinė, savo piešiniu „Niekada neliesiu degtukų“ kalba apie gamtos išsaugojimą, medžiuose susuktus paukščių inkilėlius, kuriuos vaikai žaisdami su degtukais gali uždegti ir padaryti didelę žalą miško paklotei ir kitiems mažiems organizmams. Tam pritarė Gustas Berulis, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 3 klasės mokinys, piešinyje „Ugnis – mirtis gamtai “ vaizduodamas gamtos grožį, Kamilė Petrutytė, 5 klasės Skuodo Bartuvos progimnazijos mokinė, piešė „Žemės drebėjimą“ įspėdama, kad kiekvienas gyventojas turi žinoti savo mieste, kur yra numatyti kolektyvinės apsaugos statiniai, esant pavojui, kur galima saugiai pralaukti, kol praeis pavojus.

Gaisras  gali palikti mus be namų, todėl Jokūbas Šopa, Skuodo vaikų lopšelio-darželio „Būratinų“ grupės auklėtinis, priešiniu ,,Degtukai – ne žaisliukai“ įspėjo, kad degtukai nėra žaislai. Liepsnas gali užgesinti ugniagesiai gelbėtojai, todėl svarbu kuo greičiau kviesti ugniagesių gelbėtojų tarnybą telefonu 112. Kai „Pavojingi žaibai“ savo liepsnos liežuviais uždega medžius, juos išverčia, sukeldami pavojų tiek gamtai, tiek žmonėms, savo piešinį spalvino Skuodo vaikų lopšelio-darželio „Buratinų“ grupės auklėtinė Jorūnė Valbasaitė.

Padėkota ugdymo įstaigų auklėtojams, mokytojams, kurie ruošė vaikus dalyvauti piešinių konkurse „Būkime saugūs“, tariame nuoširdų ačiū visiems dalyvavusiems, o nugalėtojais tapo:

  1. Jokūbas Šopa, Skuodo vaikų lopšelio-darželio „Buratinų“ grupės auklėtinis, jį paruošė mokytoja Eglė Šimkienė.
  2. Jorūnė Valbasaitė, Skuodo vaikų lopšelio-darželio „Buratinų“ grupės auklėtinė, ją paruošė mokytoja Ina Lekstutienė.
  3. Andrėja Rimkutė, Skuodo rajono Mosėdžio vaikų-lopšelio „Bitučių“ grupės auklėtinė, ją paruošė mokytoja Lina Daukantienė.
  4. Evelina Maksvytytė, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 2 klasės mokinė, ją paruošė mokytoja Jūratė Jonušienė.
  5. Gustas Bertulis, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 3 klasės mokinys, jį paruošė mokytoja Liuda Petrošienė.
  6. Dominykas Voickulianis, Skuodo Bartuvos progimnazijos 2 klasės mokinys, jį paruošė mokytoja Vaida Litvinienė.
  7. Ugnė Jonušaitė, Skuodo Bartuvos progimnazijos 4 klasės mokinė, ją paruošė mokytoja Genutė Černeckienė.
  8. Kamilė Petrutytė, Skuodo Bartuvos progimnazijos 5 klasės mokinė, ją paruošė mokytoja Lina Daukantienė.
  9. Jūratė Rimaitė, Skuodo Bartuvos progimnazijos 7 klasės mokinė, ją paruošė mokytoja Lina Daukantienė.

Linkime smagios vasaros, saugaus elgesio vandenyje, gamtoje ir namuose.