100 dienų – tik startas!

Paskelbta 18 rugpjūčio, 2023 m., skiltyje Aktualu, Naujienos

Skuodo rajono savivaldybėje naujai išrinktas meras Stasys Gutautas, kartu su savo komanda, darbą pradėjo balandžio 18 dieną. Rajono valdžia dirbti pradėjo pasikeitus Vietos savivaldos įstatymui. Vadovaudamiesi šiuo įstatymu, Savivaldybės taryba veikia kaip atstovaujamoji institucija, o meras – Savivaldybės vadovas, turintis vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas – vykdomoji valdžia.

Praėjus pirmiems naujos kadencijos mero Stasio Gutauto ir jo komandos vadovavimo mėnesiams, tęsiami anksčiau suplanuoti  darbai ir rengiami nauji projektai.

Tęstiniai darbai sėkmingai vykdomi

Vienas svarbiausių darbų, kuris jau yra užbaigtas – Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos sporto stadiono atnaujinimas. Šiam sporto aikštyno sutvarkymui Skuodo rajono savivaldybės taryba skyrė 430 768,85 Eur. Darbai buvo vykdomi 2022–2023 metais, o šių metų rugsėjo 1 d. stadiono laukia iškilmingas atidarymas.

Galima pasidžiaugti, kad Skuodo rajone esantis Šauklių riedulynas, patenkantis į  Šauklių kraštovaizdžio draustinį, yra vienas didžiausių Lietuvoje. Siekiant gerinti šio pažintinio objekto būklę, rengiamas projektas, kurį įgyvendins Žemaitijos Nacionalinis  parkas, bendradarbiaudamas su Skuodo rajono savivaldybe ir Šauklių kaimo bendruomene.

Tarpininkaujant Seimo nariui A. Vinkui susitikta su aplinkos ministru Simonu Gentvilu dėl Šauklių tundros tako atnaujinimo finansavimo. Gauta 89 000 Eur projektavimo darbams. Buvo susitikta su Žemaitijos regioninio parko direktoriumi dėl Šauklių tundros projektavimo ir darbų atlikimo terminų aptarimo.

Pasirašytos pašto patalpų pirkimo sutartys Aleksandrijos ir Barstyčių seniūnijose.

Keliai

Sėkmingai vykdomas vietinės reikšmės kelių ir gatvių tvarkymas. 2023 m. pirmąjį pusmetį kelių remontui panaudota 635 888,47 Eur.

2023 metais, pasirašius rangos darbų sutartį, atliktas Lenkimų seniūnijos kelio Sriauptai–Večiai (nuo kelio Kretinga–Skuodas iki kelio Lenkimai Mosėdis), Skuodo miesto Sodų gatvės, Skuodo seniūnijos Kanyzelio kaimo Miško gatvės I-ojo etapo, Skuodo rajono Ylakių sen. Luobos k. Alyvų gatvės kapitalinio remonto darbai, Ylakių miestelio Ąžuolų gatvės, Mosėdžio miestelio Sodų gatvės, Skuodo miesto M. Valančiaus gatvės paprastojo remonto darbai.

Susitikimai – problemoms ir ateities lūkesčiams išgryninti

Skuodo rajono gyventojų dalyvavimas savivaldybės valdyme yra vienas iš svarbiausių demokratijos bei laisvos ir atviros visuomenės bruožų. Įvairios pasaulio šalys siekia efektyvesnio dialogo ir bendradarbiavimo su piliečiais, įtraukdamos juos į sprendimų priėmimo procesus ir skatindamos dalyvauti savivaldybės valdyme.

Skuodo rajono savivaldybės vadovai daug dėmesio skiria gyventojų, įstaigų vadovų, bendruomenių prašymų, pasiūlymų, pastabų analizei, tad susitikimų su minėtais atstovais buvo ne vienas. Susitikimų tikslas buvo išgryninti svarbiausias problemas, ieškoti galimybių jas spręsti, suformuoti ateities tikslus bei planuoti 2024 metų biudžetą.

Lankantis seniūnijose buvo susipažinta su kylančiomis problemomis. Reikalingi kelių, stovėjimo ir autobusų aikštelių remontai bei įrengimai, aktuali problema geriamojo vandens kokybės gerinimas, nenaudojamų pastatų įveiklinimas. Gyventojus neramina šaligatvių, kapinių tvarkymas,  medicinos, švietimo, kultūros paslaugų bei infrastruktūros sričių problemos.

Kokybiškas bendradarbiavimas – sėkmingų rezultatų garantas

Skuodo rajono savivaldybės vadovai nuolat ieško galimybių bendradarbiauti projektuose su įvairiomis organizacijomis, kurių tikslas teikti geresnes paslaugas ar gyvenimo sąlygas Skuodo rajono gyventojams.

Švietimas

Parengtas Skuodo rajono savivaldybės raštas dėl lėšų skyrimo sporto komplekso statybai Skuode, kuris pateiktas Švietimo, mokslo ir sporto, Finansų ministerijoms bei Vyriausybei.

Atsižvelgiant į tėvų keliamą susirūpinimą dėl privalomo pietų miego darželiuose, 2023 m. birželio mėn. išplėstiniame posėdyje ,,Vaikų dienos poilsio režimo organizavimas rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ nutarta parengti vaikų dienos poilsio organizavimo aprašus, kuriuose ypatingas dėmesys būtų skiriamas vaikams, neturintiems poreikio miegoti pietų miego. Savivaldybė sutiko bendradarbiauti su viešąja įstaiga „Padovanokime šypseną“, kuri dalyvauja kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojų), ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkurse 2024 metams. Pagrindinis projekto tikslas – teikti psichologinę pagalbą ir taikyti inovatyvią „Neuroptimal“ metodiką vaikams.

Birželio mėn. įvykusioje rajono mokyklų apskrito stalo diskusijoje „Mokinių lankomumo gerinimas“ mokyklos pristatė dabartinę esamą situaciją, išsakė problemas. Buvo sprendžiama, kaip gerinti mokinių pamokų lankomumą, siekiant užtikrinti kokybišką mokinių mokymąsi, siekiant aukštesnių mokymosi rezultatų 2023–2024 m.

Įvykus konkursams, po ilgo laiko tarpo, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija ir Skuodo meno mokykla, UAB „Skuodo vandenys“, Mosėdžio seniūnija  turi naujai išrinktus vadovus.

Sveikata

Skuodo rajono savivaldybės taryba pritarė iniciatyvai kurti sveikatos centrą. Sveikatos centro sukūrimui bus skiriama 168 393,00 Eur. Pirminėms ambulatorinėms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, antrinio lygio ambulatorinėms specializuotoms paslaugoms teikti bus įsisavinta 698 286,00 Eur Europos Sąjungos lėšų. Norint užtikrinti medicinos paslaugų teikimą gyventojams ne darbo valandomis, parengta sutartis tarp viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro ir viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo ligoninės filialo. Pagrindinis sutarties tikslas – ambulatorinių paslaugų gyventojams teikimas po VšĮ Skuodo pirminės sveikatos centro darbo valandų.

Siekiant pritraukti naujus specialistus – gydytojus, slaugytojus, kitus medicinos krypties specialistus, Skuodo rajono savivaldybė atstovavo ir reprezentavo Skuodo rajoną Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūros bazių dienos konferencijoje.  Kontaktų mugės metu užmegzti ryšiai su būsimais gydytojais, slaugytojais, norinčiais ir galinčiais dirbti Skuodo rajono savivaldybėje.

Atsižvelgdama į demografines tendencijas, ilgėjančią gyvenimo trukmę, kad  2050 m. Lietuvos populiacija bus viena vyriausių Europoje ir  visos savivaldybės galimai susidurs su senėjančios visuomenės iššūkiais: ženkliai padidėjusiu sveikatos ir globos priežiūros paslaugų, didesnių  sveikatos ir socialiniai apsaugai skirtų išlaidų poreikiu, Skuodo rajono savivaldybė pateikė Sveikatos ministerijai papildomą poreikį ilgalaikės priežiūros  25 lovoms įsteigti. Ilgalaikė priežiūra būtų teikiama rekonstravus  Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos pastatą. Pastato kapitaliniam remontui, įrengiant patalpas pagal palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimus, reikalinga 2 521 000,00 Eur. Medicininei įrangai, medicinos paslaugų teikimui, baldams, funkcinėms lovoms, kitam inventoriui reikalinga 1000 000,00 Eur.

Socialinės paslaugos

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre nuo liepos 1 d. papildomai įdarbinti 2 individualios priežiūros darbuotojai. Įdarbinus šiuos darbuotojus iki minimumo sumažintos eilės asmenų, pageidaujančių gauti socialinės priežiūros (pagalbos) paslaugas namuose.

2023 m. liepos 1 d. Skuodo rajono savivaldybėje Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras pradėjo teikti laikino apgyvendinimo paslaugą dėl smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims. Apgyvendinimas organizuojamas Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro  patalpose.

Kultūra

Parengtas ir pravestas gydytojų, slaugytojų ir buhalterių  sveikinimo koncertas minint profesines dienas.

Parengtas koncertas, skirtas svečiams, atvykusiems į Skuodo savivaldybę minint Skuodo 770 metų jubiliejų, užimti.

Atidaryta Skuodo meno mokyklos mokytojo metodininko R. Eidėjaus ugdytinių darbų paroda Savivaldybės trečio aukšto fojė.

Inicijuota visuomenės apklausa Savivaldybės „Facebook“ paskyroje siekiant išsiaiškinti, kokių kultūros renginių ir jų formų pageidauja Skuodo rajono gyventojai.

Turizmo, verslo, žemės ūkio problemos – valdžios dėmesio centre

Problemų turizmo, verslo ar žemės ūkio srityse netrūksta, tačiau galima pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Populiarinant Skuodo rajoną bei didinant lankytinų objektų žinomumą, investuojama į naujų turizmo produktų atsiradimą bei sklaidą. Bendradarbiaujant su vietos ūkininkais, verslo atstovais suaugusiems ir vaikams sukurta nauja edukacija „Bičių pasaulis“. Atnaujinta edukacija ,,Seniausia keramikos rūšis – juodoji keramika“.

Inicijuotas susitikimas su žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku dėl sausros padarynių ūkininkams ir  papildomo melioracijos finansavimo.

Inicijuotas susitikimas su teisingumo ministre Ewelina Dobrowolska dėl pastatų perdavimo teisėtumo ir Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų uždarymo.

Birželio 27  d. su Savivaldybės Kaimo reikalų komiteto nariais aptartos valstybės mastu steigiamo melioracijos fondo galimybės ir perspektyvos, siekiant, kad Skuodo rajono ūkininkai nemokėtų didesnių  žemės mokesčių nei dabar nustatyti. Mero vardu pateiktos Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio rūmų atstovams Savivaldybės  Kaimo reikalų komiteto narių  pastabos dėl šio fondo steigimo.

Pradėtas projektinių pasiūlymų rengimas, transporto eismo srautų modeliavimas dėl autobusų stotelės perkėlimo Puodkalių k. ties įvažiavimu į UAB „Baldarys“ teritoriją.

Įsiklausant į Skuodo rajono gyventojų prašymus, Savivaldybės Kaimo reikalų komitetas suorganizavo 3 išvažiuojamuosius susitikimus su gyventojais ir sprendė gyventojų iškeltas problemas.  Pagal gautą prašymą įvertinus visas galimybes, 2023 m.  bus parengtas  kelio projektas, pagal kurį kitais metais planuojama atlikti kelio įrengimo darbus, kad žmonės galėtų patekti į savo nuosavybės teisėmis priklausančius žemės sklypus.

Susitikime su Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovu buvo tariamasi dėl Lenkimų poilsiavietės tvenkinio valymo.

Skuodo rajonas turi išskirtinę istoriją, pirmąją Lietuvos istoriniuose šaltiniuose paminėtą gyvenvietę – Apuolę, unikalius  pastatus ir lankytinas vietas, o gidų trūkumas Skuodo rajone yra gana opi šių dienų problema. Reaguojant į gyventojų pastabas, pakeistos ir pagerintos sąlygos, siekiantiems tapti Skuodo rajono gidais. Skuodo rajono savivaldybė, atitinkantiems numatytas sąlygas, kompensuoja 95 proc. gidų mokymų sumos.

Dėmesio centre išlieka ir verslas. Skuodo rajono savivaldybės meras susitiko su smulkaus verslo atstovais, dirbančiais su verslo liudijimais arba individualios veiklos pažymomis.  Susitikime susirinkusieji supažindinti, kaip vyksta verslo paramos procesas, pasidalinta verslumo iniciatyvų skatinimo programos galimybėmis smulkiajam verslui. Atliepiant verslo poreikius, sparčiai vykdomi Mosėdyje, Liepų g.,  verslo įmonių ir pramonės zonos sklypų formavimo procesai.

Priimtas Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Lenkimų mokyklos pardavimo aukciono būdu ir paskelbtas aukcionas.

Kiti darbai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateikta paraiška dėl galimybės gauti finansavimą (887 385.78 Eur) įgyvendinti projektui „Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios pastato pritaikymas informacinėms, pažintinėms ir kultūrinėms veikloms“.

Vykdant pilietinę akciją „Milijonas vaistinėlių Ukrainai“, Skuodo rajono savivaldybėje buvo surinkta 60 vaistinėlių. Prie akcijos prisidėjo gyventojai, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, UAB „Skuodo autobusai“, UAB „Žemeda“, Ylakių  bei Skuodo seniūnijos.

Parengta paraiška „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“, kuri bus finansuojama iš LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų. Projekto įgyvendinimui bus skirta 4 202,40 Eur Skuodo rajono savivaldybėje gyvenančių Ukrainos karo pabėgėlių integracijai.

Įsiklausius į gyventojų pageidavimus, sutvarkyta Skuodo miesto Stoties gatvės aplinkos teritorija. Susisiekta su AB „ LTG Infra“ atstovais, apžiūrėta jiems priklausanti teritorija, griaunami nereikalingi pastatai, reguliariai nupjaunama žolė.

Džiugu pranešti, kad nuo 2023 m. liepos 1 d. gyventojų prašymu buvo atnaujintas maršrutas Ylakiai–Mažeikiai.

Savivaldybės administracija, seniūnijos  šių metų liepos 11–14 dienomis dalyvavo inicijuojamoje akcijoje ,,Ukrainai – NATO“.

Mosėdžio seniūnijoje  modernizuota gyventojų perspėjimo sirena. Ji sumontuota ant Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Mosėdžio ugniagesių komandos  pastato stogo.                                                                                                                                     

100 dienų – tik startas ryžtingais žingsniais kartu kurti geresnę Skuodo rajono ateitį!