Žemės ūkio viceministras susitiko su rajono žemdirbiais

Paskelbta 17 vasario, 2023 m., skiltyje Naujienos

Vasario 17 d., penktadienį, Skuodo rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) lankėsi žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis. Svečias rajono ūkininkų bendruomenei pristatė ministerijos parengtą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą (toliau – Strateginis planas).

Susitikime su viceministru dalyvavo Savivaldybės meras Petras Pušinskas, administracijos direktorius Rokas Rozga,  Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus atstovai, seniūnijų specialistai, Tarybos nariai, rajono ūkininkai.

Viceministras E. Giedraitis pristatė pagrindines Strateginio plano gaires, apžvelgė geros agrarinės ir aplinkos žemės būklės standartus ir juos įgyvendinant taikomus reikalavimus, atsakė į skuodiškių klausimus. Ūkininkai diskutavo ir išsakė pastebėjimus dėl šio dokumento.

Strateginiu planu siekiama tvarios Lietuvos žemės ir maisto ūkio plėtros, didinant sektoriaus pridėtinę vertę ir konkurencingumą, remiant perspektyvių ūkių (ypač smulkių ir vidutinių) pajamas, kartų kaitą, kuriant gyvybingą, ūkininkavimui, verslui patrauklų kaimą ir prisidedant prie aplinkos ir klimato tikslų įgyvendinimo.

2023–2027 m. finansiniu laikotarpiu Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai numatyta 4,3 mlrd. Eur parama.