Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas lankėsi Skuodo rajono ūkiuose

Paskelbta 27 sausio, 2022 m., skiltyje Naujienos

Šiandien žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas aplankė du Skuodo rajono ūkius – Živilės ir Andriaus Narmontų bei brolių Remigijaus ir Rindaugo Kaniavų ūkius. 2021 m. šie metų ūkiai įvertinti geriausiai Skuodo krašte.

„Džiaugiamės, kad ministras parodė dėmesį rajono ūkininkams, išklausė pastebėjimus, atkreipė dėmesį į problemas, su kuriomis tenka susidurti ūkininkaujant. Kaip sakė pats ministras, matosi, kad Skuodo rajonas turi tvirtą ryšį su žeme, yra efektyvių, perspektyvių ūkių. Svarbu, kad vis būtų galvojama apie plėtrą“, – susitikimą komentavo Savivaldybės meras Petras Pušinskas.

Ūkių apžiūros metu kalbėtasi įvairiomis ūkininkams aktualiomis temomis: apie žemės ūkio ateities perspektyvas, Nacionalinės mokėjimo agentūros patikras, daugiamečių pievų, ganyklų išarimą, bitininkystę, ekologinių ūkių perspektyvą, produktų perdirbimą, sėklininkystės sektorių, smulkių ūkių rėmimą ir kt.

Susitikime su ministru dalyvavo Savivaldybės tarybos narys Algerdas Rozga, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rokas Rozga, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Alina Anužienė, Lietuvos ūkininkų sąjungos Skuodo skyriaus pirmininkas Kazimieras Jucevičius, jo pavaduotojas Donatas Valančiauskas, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos Skuodo skyriaus pirmininkas Edmundas Šiudeikis, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Skuodo skyriaus augalininkystės konsultantas Marius Jakumas.

Plačiau apie aplankytus ūkius

Živilė ir Andrius Narmontai ūkininkauja Gedrimų kaime, turi 300 ha augalininkystės ūkį. Pusė plotų užima sėklininkystė: auginama sėklinius motiejukus, baltuosius dobilus ir baltąsias garstyčias. Likusioje ūkio dalyje auginami žieminiai ir vasariniai kviečiai, žirniai. Siekiant nenualinti dirvožemio taikoma griežta sėjomaina, į kurią stengiamasi įtraukti kuo daugiau skirtingų kultūrų. Miglinius javus (kviečius) keičia pupiniai (dobilai, žirniai) ir bastutiniai (baltosios garstyčios sėklai). Ūkininkai dalyvauja agrarinės aplinkosaugos priemonėje „Tarpinių pasėlių auginimas“. Kas ketverius metus nuosekliai kiekviename lauke paliekami tarpiniai pasėliai. Kaip minėjo ūkio šeimininkai, taip įnešama į dirvožemį organikos, bei sumažinamas maisto medžiagų išsiplovimas. Prie dirvožemio gerinimo prisideda sėklinių žolių auginimas. Auginant baltuosius dobilus kaupiamas azotas, o dirvožemis nejudinamas dvejus metus. Sėklinių motiejukų laukai nejudinami išbūna iki 6 metų. Taip sumažinama erozija, didėja mikroorganizmų kiekis ir dirvožemio poringumas.

Remigijaus ir Rindaugo Kaniavų ūkis yra Ivoniškės kaime. Čia pastatyta nauja, automatizuota ir moderni ferma. Įgyvendinant projektą „Investicijos į žemės ūkio valdas“ taip pat įsigyti melžimo robotai, fermos ventiliatorius, elektriniai šepečiai, mėšlo siurblys, maišytuvai, gelžbetotinės grotelės, karvių guoliaviečių guminiai kilimėliai, metalinės pertvaros galvijams. Svarbu akcentuoti, kad Vokietijoje papildomai įsigytos telyčios, ūkis plečiamas.