Vyko diskusija dėl Šv. Aleksandro Neviškio cerkvės pastato

Paskelbta 15 lapkričio, 2022 m., skiltyje Naujienos
Skuodo rajono savivaldybės administracija sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Klasikinis portikas“ dėl Skuodo dvaro sodybos fragmentų Šv. Aleksandro Neviškio cerkvės pastato tyrimų, tvarkybos darbų (remonto, apsaugos techninių priemonių, įrengimo) projekto parengimo. Sutarties vertė – 29 890,00 Eur.
Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas, mero pavaduotoja Daiva Budrienė, l.e. direktoriaus pareigas Rokas Rozga, administracijos atstovai, Skuodo muziejaus direktorė Aldona Ozolienė, Savivaldybės Tarybos nariai diskutavo, išsakė nuomones bei pasiūlymus, kokia kryptimi turėtų būti rengiamas projektas dėl Šv. Aleksandro Neviškio cerkvės pastato. Nuspręsta, kad projektuotojai turės rengti projektinius pasiūlymus kuršių tema. Pristačius gautus projektinius pasiūlymus, vėl bus diskusija, ar pasiūlymai atitinka norimą tematiką.