Vykdoma Skuodo tvenkinio paplūdimio smėlio ir maudyklos vandens kokybės stebėsena

Paskelbta 30 gegužės, 2022 m., skiltyje Naujienos

SKUODO TVENKINIO PAPLŪDIMIO SMĖLIO IR MAUDYKLOS VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENA

2022 metais atliekami Skuodo tvenkinio paplūdimio smėlio ir maudyklos vandens kokybės tyrimai. Tyrimus atlieka Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius.

Skuodo tvenkinio paplūdimio smėlio ir maudyklos vandens tyrimų 2022 metų kalendorinis

grafikas

Eil. Nr. Mėginių paėmimo vieta Mėginių paėmimo data
Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis
1. Skuodo tvenkinys 23

(v+s)

3

(v)

17

(v+s)

1

(v)

15

(v+s)

29

(v)

12

(v+s)

26

(v)

 

v – paplūdimio maudyklos vandens mikrobiologiniai tyrimai ir fizikiniai parametrai

s – paplūdimio smėlio parazitologiniai tyrimai

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 23 d., birželio 3, 17 d., liepos 1, 15, 29 d. ir rugpjūčio 12, 26 d. paimti Skuodo tvenkinio paplūdimio smėlio ir maudyklos vandens mėginiai ir atlikti jų laboratoriniai tyrimai. Šio tvenkinio paplūdimio smėlio ir maudyklos vandens kokybės rodikliai atitiko reikalavimus – Skuodo tvenkinio paplūdimio maudykloje maudytis galima.