Vietinės rinkliavos mokėtojai turi teisę į vietinės rinkliavos lengvatas

Paskelbta 9 gruodžio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Primename, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – vietinės rinkliavos) mokėtojai turi teisę į vietinės rinkliavos lengvatas, kurių taikymą, dokumentų pateikimo ir atsiskaitymo tvarką bei procedūras reglamentuoja Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T9-12 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Sprendimas

Lengvatų teikimo tvarkos aprašas

Aprašo 9 punkte numatyta, kad nuo vietinės rinkliavos mokesčio einamaisiais metais gali būti atleidžiami vietinės rinkliavos mokėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kuriems priklausantys pastatai ar butai mokestiniais metais nebuvo naudojami, arba kuriuose nevykdoma veikla, pateikiant pažymą iš elektros tiekėjo, kad sunaudotas elektros energijos kiekis nuo sausio 1 dienos iki lapkričio 1 dienos neviršija 50 kWh.

Dėl vietinės rinkliavos lengvatų taikymo vietinės rinkliavos mokėtojai privalo kreiptis į seniūniją, kurios teritorijoje yra gyvenamasis būstas ar kitas nekilnojamas turtas, už kurį norima gauti vietinės rinkliavos lengvatą, ir kartu pateikti nurodytus dokumentus:

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokėjimo pranešimo kopiją.

Lengvatos suteikiamos tik už einamuosius metus. Kiekvienais metais asmenys dėl lengvatos privalo kreiptis ir pristatyti tvarkos apraše nurodytus dokumentus iš naujo ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.