Vasario 16-osios minėjimas

Paskelbta 16 vasario, 2022 m., skiltyje Naujienos

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – minėjimas Skuode prasidėjo valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija prie Mūro kryžiaus. Susirinkusius sveikino Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius – „Pati geriausia dovana Lietuvai – piliečių santaika, bendrystės jausmas, noras dirbti ir gyventi vardan Lietuvos“.

12 val. vyko šv. Mišios Skuodo Švč. Trejybės bažnyčioje. Skuodo kūno kultūros ir sporto centras Skuodo miesto parke kvietė aktyviu ėjimu ar bėgimu paminėti šią svarbią datą.

Visą renginių ciklą vainikavo koncertas „Lietuva – tai mano kraštas“ Skuodo rajono kultūros centre. Renginio metu žiūrovus džiugino Skuodo meno kolektyvai.

Skuodo rajono savivaldybė kasmet vasario 16-ąją, minėdama Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, pagerbia ir pasveikina darnią, pavyzdingą, daugiavaikę rajono šeimą. Šį kartą titulas „Metų šeima“ atiteko Kristinos ir Eugenijaus Galdikų šeimai. Skuodo rajono savivaldybė jai įteikė 500 eurų premiją.

Kristina ir Eugenijus gimę ir užaugę Skuode. Kristina mokėsi ir pabaigė Skuodo II (dabartinė Bartuvos progimnazija) mokyklą, Eugenijus – I (dabartinė Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija). Vėliau abu įgijo aukštuosius išsilavinimus: Kristina studijavo Kauno technologijos universitete ir įgijo ekonomikos bakalaurą, vėliau studijas tęsė Vilniaus universitete, kur įgijo teisės magistro laipsnį, Eugenijus įstojo ir mokėsi tuometinėje Policijos akademijoje, magistro laipsnį įgijo jau Mykolo Romerio universitete.

Po studijų, įgiję išsilavinimus, abu Galdikai iškart grįžo į Skuodą. Sukūrė šeimą ir susilaukė trijų nuostabių atžalų. Vyriausiajam sūnui Juliui jau 19 metų, praeitais metais baigė Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnaziją, šiuo metu jis savo noru atlieka privalomąją karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje, o rudenį planuoja stoti į universitetą ir studijuoti inžineriją. Antroji atžala  Benas greitai švęs 16-ąjį gimtadienį, šiuo metu yra Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos pirmokas, aktyviai dalyvauja mokyklos veiklose, veda renginius. Mažajai Patricijai dar tik 5-eri, ji lanko Skuodo vaikų lopšelį-darželį, pasižymi gebėjimu gražiai piešti. Visi trys Galdikų vaikai tiek aplinkinių, tiek tėvų vertinimu – geri, atsakingi, be žalingų įpročių ar paaugliškų audrų.

Galdikų šeima aktyvūs visuomeniniame gyvenime: abu sutuoktiniai ne vienus metus priklauso Skuodo krašto bendruomenei, Eugenijus patyręs medžiotojas ir žvejys – priklauso medžiotojų būreliui, Kristina – Skuodo veiklių mamų klubui. Abu laisvalaikiu sportuoja, dalyvauja protmūšiuose, miesto ir rajono renginiuose.

Galdikų šeima – puikus pavyzdys, kaip norint galima turėti ne tik didelę gražią šeimą, bet ir būti visuomeniškais, aktyviais bendruomenės nariais, turiningai leisti laiką su šeima, o kartais ir kiekvienam atskirai.

 

Titului „Metų šeima“ taip pat buvo pasiūlytos šios šeimos:

Vilmos ir Simo Stonkų šeima (pasiūlė Skuodo seniūnija)

Dalios ir Lino Kleponių šeima (pasiūlė Aleksandrijos seniūnija)

Modestos ir Arūno Alseikų šeima (pasiūlė Lenkimų seniūnija)

Ingridos ir Sauliaus Žutautų šeima (pasiūlė Ylakių seniūnija)

Linos ir Sauliaus Stonkų šeima (pasiūlė Mosėdžio seniūnija)

Dangiros ir Ramūno Bružų šeima (pasiūlė Barstyčių seniūnija)

Indrės ir Haroldo Šeinių šeima (pasiūlė Notėnų seniūnija)

Ilonos ir Vytauto Jurkų šeima (pasiūlė Šačių seniūnija)

 

Renginio metu taip pat pasveikinta Daivos ir Edmundo Zubių šeima, kuriems  Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro Pagalbos įtėviams ir globėjams skyriaus teikimu ir Savivaldybės šeimos komisijos sprendimu atiteko garbingas Metų globėjų šeimos titulas. Savivaldybė šeimai skyrė 500 eurų premiją.

Daiva ir Edmundas susituokė 2009 m. 2010 metais susilaukė dukters Emilijos, kuri mokosi Skuodo Bartuvos progimnazijoje. Mergaitė labai darbšti, nuoširdi, jautri, empatiška globojamiems vaikams. Šiuo metu šeima gyvena Skuodo rajone, Mažuosiuose Rūšupiuose.

Edmundas Zubė dirba Skuodo priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, eina atsakingas pareigas, yra rūpestingas ir mylintis, sėkmingai suderina darbą ir atranda laiko padėti šeimai. Vyras imasi iniciatyvos organizuojant vaikų užimtumą, ieško įvairių būdų, kaip vaikus sudominti ir praleisti turiningai laiką drauge su šeima.

Moteris nuo 2018 m. vykdė budinčios globotojos veiklą, teikė priežiūros paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams krizės atveju. Per budinčios globotojos veiklos laikotarpį buvo apgyvendinti 5 vaikai, kuriems buvo sudarytos sąlygos dvasiškai ir fiziškai augti, užtikrintas jų emocinis ir fizinis saugumas, rengė juos savarankiškam gyvenimui, užtikrino jų ugdymąsi, ieškojo įvairių būdų, kaip stiprinti vaikų, netekusių tėvų globos, stipriąsias asmenines savybes.

Daiva ir Edmundas Zubiai 2020 m. tapo nuolatiniais globėjais (rūpintojais) negalią turinčiam mažamečiui berniukui, su kuriuo atsirado glaudus ryšys, meilė vienas kitam, noras jį užauginti pilnavertiškoje meilės apsuptoje šeimoje. 2021 m. šeima tapo įtėviais naujagimiai mergaitei, kuri su meile ir džiaugsmu buvo apgyvendinta jų šeimoje.

Zubių šeima – pavyzdys visiems. Jų širdyse daug meilės ir atjautos auginantiems vaikus, kurie negali gyventi biologinėse šeimose ir kuriems reikia pagalbos. Jie džiaugiasi galėdami matyti vaikus laimingus, krykštaujančius, atsigaunančius tiek fiziškai, tiek emociškai jų šeimoje.

Šventėje apdovanojimus įteikė Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė ir Savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius. Nominuotoms šeimoms Seimo narių Antano Vinkaus ir Valiaus Ąžuolo sveikinimus perdavė Seimo nario patarėja Levutė Staniuvienė.