Transporto paslaugų teikimas

Paskelbta 15 balandžio, 2022 m., skiltyje Naujienos

TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMAS

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022m. kovo 17 d. Nr. A1-254 įsakymu asmenys, sergantys Covid- 19 liga parvežami iš gydymo įstaigos NEMOKAMAI.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr.

T9-45 „Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras teikia transporto paslaugas į gydymo įstaigas ir parvežami iš įstaigos, kai Greitosios pagalbos automobiliu asmenys nuvežami į gydymo įstaigą ir yra neguldomi, tai pat teikiama transporto paslauga gulintiems asmenims.

Transporto paslaugos gavėjams apmokėjimas už suteiktą paslaugą apskaičiuojamas pagal

transporto priemonės spidometro rodmenis nuo Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro (Šatrijos g. 3, Skuodas) iki išlaipinimo vietos, skaičiuojant nuvykimą ir grįžimą. Asmenys už suteiktą transporto paslaugą moka:

– kai asmens vidutinės pajamos per mėnesį nuo 2 iki 3 VRP – 15 proc. mokėjimo

dydžio pagal 1 kilometro tarifą, 0,10 Eur;

– kai asmens vidutinės pajamos per mėnesį nuo 3 iki 4 VRP – 30 proc. mokėjimo

dydžio pagal 1 kilometro tarifą, 0,20 Eur;

– kai asmens vidutinės pajamos per mėnesį nuo 4 VRP ir daugiau – 50 proc. mokėjimo

dydžio pagal 1 kilometro tarifą, 0,33 Eur.

Transporto paslaugos kaina  0,65 Eur už vieną kilometrą, kai pristatoma techninės pagalbos priemonės į namus ar grąžinimui į Centrą.

Asmenys, pageidaujantys gauti transporto paslaugas į gydymo įstaigas  darbo dienomis ir valandomis kreipiasi telefonu: 8 440 51037, po darbo, savaitgaliais ir nakties metu 8 631 33952

Asmenys, pageidaujantys transporto paslaugų  parvykimui iš gydymo įstaigų kreipiasi  darbo dienomis ir darbo valandomis kreipiasi telefonu: 8 440 51037, po darbo valandų, savaitgaliais ir nakties metu 8 631 33 952.