Transporto paslaugų teikimas gulintiems asmenims

Paskelbta 30 gruodžio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T9-158 „Dėl Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuojame, kad Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras nuo 2022 m. sausio 1 d. teiks transporto paslaugas gulintiems asmenims, apmokėjimo už paslaugas procedūros aprašytos patvirtintame Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarkos apraše.

Dėl transporto paslaugų kreiptis telefonu (8 440)  52 262 arba  mob. tel. 8 630  68 956.