Įvyko tradicinis Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų išplėstinis vadovų pasitarimas

Paskelbta 16 rugsėjo, 2022 m., skiltyje Naujienos

Rugsėjo 15 d. Skuodo rajono savivaldybės salėje įvyko tradicinis Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų išplėstinis vadovų pasitarimas. Pasitarime dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė, Skuodo savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Kazakauskienė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojai, švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai, bei kiti socialiniai partneriai. Pasitarimo dalyvius sveikino mero pavaduotoja Daiva Budrienė, kuri prasidėjusiais mokslo metais visiems linkėjo kuo didžiausios sėkmės ir sveikatos, kūrybiškumo ir puikių rezultatų.  Administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius ne tik pasveikino pasitarimo dalyvius, bet ir aptarė švietimo aktualijas, bei koks svarbus yra mokytojo darbas. Visus susirinkusius su naujų mokslo metų pradžia taip pat pasveikino Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Skuodo skyriaus pirmininkas Vaclovas Statkus.

Pirmoji pranešimą skaitė Ministerijos atstovė Virginija Kazakauskienė, ji pristatė Skuodo rajono savivaldybės būklės ir kaitos ypatumus iššūkių kontekste. Švietimo sistema nuolat susiduria su iššūkiais: Rusijos Federacijos karo veiksmai Ukrainoje, Covid-19 fonas, ekonominė situacija, mokytojų poreikis, ugdymo turinio kaita, pasirengimas visaverčiai ugdymo įtraukčiai, mokyklų tinklo optimizavimas, Tūkstantmečio mokyklų programa ir t.t. Pranešėja apžvelgė Skuodo rajono švietimo būklę, pristatydama esmines tendencijas, sėkmes ir problemas. Palinkėjo, kad iššūkiai taptų galimybėmis.

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Renata Kilijonienė savo pranešime kalbėjo apie naujų mokslo metų aktualijas, pristatė kaip pasikeitė rajone mokyklų tinklas, kiek į mokyklas atėjo mokinių, kiek dirba pedagogų. Taip pat buvo aptarti nauji teisės aktai, būtinieji savivaldybių stebėsenos rodikliai, mokinių patikrinimo rezultatai ir kiti aktualūs klausimai.

Taip pat pranešimus aktualiomis temomis skaitė: Audronė Pitrėnienė, Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė ir Simona Jurčė, Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui –  ,,Įtraukusis ugdymas šiandien ir iššūkiai ateičiai ikimokykliniame ugdyme”, Virginijus Jokšas, Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorius – ,,Pasiruošimas įtraukiajam ugdymui progimnazijoje. Iššūkiai ir realybė”,  Audronė Šverienė, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktorė – ,,Sėkmės ir iššūkiai, kuriant naują matematinio ugdymo patirtį”, ,,Mokytis patiems ir mokyti kitus, ruošiantis Ugdymo turinio atnaujinimui” – Aldona Jasienė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.