Tęsiasi Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. veiklos ataskaitos pristatymas seniūnijose

Paskelbta 15 birželio, 2022 m., skiltyje Naujienos
Tęsiantis Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. veiklos ataskaitos pristatymui, Ylakiuose, Aleksandrijoje, Barstyčiuose, Šatėse, Skuodo mieste dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas, mero pavaduotoja Daiva Budrienė, Administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius, direktoriaus pavaduotojas Rokas Rozga, Žemės ūkio skyriaus vedėja Alina Anužienė, Tarybos nariai: Bronislavas Anužis, Daiva Jonušienė, Algerdas Rozga, Juozas Vyšniauskas, Ignas Jonušas, seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai, Seimo narių Antano Vinkaus bei Valiaus Ąžuolo patarėja Levutė Staniuvienė. Gyventojai išklausę pagrindinius nuveiktus darbus, Savivaldybės atstovai sulaukė klausimų sveikatos, aplinkosaugos, kelių remonto, turizmo, kultūros, autobusų maršrutų didinimo galimybėmis.
Žmonės teiravosi, kaip nustatoma, kokie keliai bus tvarkomi, kodėl vienų kelių tvarkymo darbų reikia laukti kelis metus, o kiti tvarkomi greičiau. Administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius atsakydamas teigė, kad Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbai, projektavimo ir kitos su kelių darbais susijusios paslaugos finansuojamos iš valstybės lėšų, Kelių priežiūros ir plėtros programos. Administracijos direktorius pabrėžė, kad yra skiriamas didelis dėmesys kelių priežiūrai: žvyravimui, laistymui, pakelių šienavimui, sniego valymui, gatvių barstymui, kelių smulkiam remontui. Žydrūnas Ramanavičius taip pat pranešė, kad šiais metais bus vykdoma akcija, išvežant nuo gyventojų surinktas pavienias traktorių padangas, taip kaip išvežamos didžiagabaritės atliekos. Žemės ūkio vedėja Alina Anužienė akcentavo, kad būtina prižiūrėti savo individualias nuotekas ir jų neleisti ten, kur draudžiama. Buvo minima, kad yra patvirtintas Individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas, kurio pagrindu gyventojams skiriama dalinė kompensacija individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimui, mokesčiui už statybą leidžiantį dokumentą ir buitinių nuotekų valymo įrenginių, nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimui. Žmonėms buvo įdomu, ar bus galimybė autobusu nuvežti ir parvežti mokinius iš Barstyčių seniūnijos į Skuodo miesto mokyklas, meras Petras Pušinskas patikino,kad tokia galimybė bus sudaryta, tad ne tik mokiniai, bet ir gyventojai galės naudotis šia galimybe. Gyventojai teiravosi apie turizmo objektus, kurie neturi nukreipiamųjų ženklų, tad mero pavaduotoja Daiva Budrienė patikino, kad bus kalbamasi su atsakingais savivaldybės specialistais, išsprendžiant šią problemą. Taip pat pasidžiaugė seniūnijų aktyvumu organizuojant kultūrinius renginius, kuriais garsinamas visas Skuodo rajonas. Dėkojame visiems dalyvavusiems.