Tęsiamos Skuodo rajono savivaldybės 2025–2034 metų strateginio plėtros plano rengimo procedūros: vyksta diskusijos darbo grupėse

Paskelbta 2 liepos, 2024 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės 2025–2034 metų strateginio plėtros plano (toliau – SPP) rengimo procedūros vyksta sklandžiai.

Birželio mėnesį seniūnijose vyko susitikimai su gyventojais. Susitikimo metu SPP rengėjai stengėsi išsiaiškinti, kokį Skuodo rajoną gyventojai mato ar norėtų matyti po 10 metų. Su gyventojais aptartos visos sritys – sveikatos, ekonomikos, švietimo, kultūros, turizmo, infrastruktūros kūrimo ir tvarkymo, verslo, žemės ūkio ir kt. Apibendrinus gyventojų išsakytas mintis ir lūkesčius, matyti, kad gyventojams svarbiausia galimybė dirbti savo rajone, stabdyti gyventojų skaičiaus mažėjimą rajone.

Džiugina optimistiškas gyventojų požiūris dėl rajono ateities. Gyventojai supranta, kad didžiausias rajono turtas yra jo gyventojai, švari aplinka, unikali gamta ir rekreaciniai objektai. Beveik kiekvienoje seniūnijoje buvo akcentuota, kad būtina pritraukti į rajoną investuotojus, būtina teikti kompleksinę pagalbą gyventojams ar bendruomeninėms organizacijoms, norinčioms užsiimti savarankiška veikla, kurti socialinį verslą.

Gyventojai išsakė daug pastabų, pasiūlymų ir pageidavimų. Jie visi bus apibendrinti ir paskelbti kiek vėliau. Šiuo metu vyksta susirinkimai ir diskusijos su darbo grupėmis, sudarytomis Savivaldybės mero potvarkiu. Sudarytos 4 darbo grupės – ekonomikos ir investicijų pritraukimo, infrastruktūros plėtros ir tvarkymo, viešųjų paslaugų teikimo bei viešojo administravimo. Darbo grupėse yra savivaldybės tarybos nariai, verslo, žemės ūkio, NVO, biudžetinių įstaigų, administracijos, seniūnaičių atstovai.