Tęsiamas svarstymas dėl viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijų pokyčių

Paskelbta 20 gruodžio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Kaip jau minėta, vadovaujantis LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, būtina atnaujinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus. Dabar vyksta derinimai su bendruomenėmis, seniūnaičiais, seniūnais. Praėjusią savaitę kalbėtasi dėl šių kelių teritorijų: Juodeikių, Igarių ir Šliktinės rytinės dalies.

Klausimas ypač aktualus, nes geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengėjai siūlė neįtraukti minėtų gyvenviečių į viešojo geriamojo vandens tiekimo teritoriją.

Susitikime dalyvavę minėtų teritorijų atstovai išsakė nuomonę, kad plane šios teritorijos turi išlikti. Savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius išklausė pastebėjimus ir minėjo, kad bus įvertinta gauta informacija, sprendimai priimti bus vėliau.

Pažymėta, kad Juodeikiuose sudarytos 8 sutartys su UAB „Skuodo vandenys“ dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Igariuose – 16 sutarčių, Šliktinės rytinėje dalyje – 2 sutartys.

Planas atnaujinamas tam, kad efektyviai būtų valdoma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kad kuo daugiau rajono gyventojų gautų saugos reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį arba turėtų galimybę apsirūpinti geriamuoju vandeniu, individualiai tvarkyti nuotekas.

Parengtas planas turėtų būti įgyvendintas iki 2030 metų.

Numatomos didžiulės investicijos, planuojama suma – iki 11 milijonų eurų.