Švietimas ir prevencija civilinės saugos srityje

Paskelbta 27 spalio, 2022 m., skiltyje Naujienos

Skuodo Bartuvos progimnazijoje, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje, Skuodo rajono Ylakių gimnazijoje spalio mėnesį surengtos civilinės saugos  evakuacinės pratybos. Civilinės saugos pratybų tikslas – pasirengti ekstremaliems įvykiams ar ekstremalioms situacijoms. Svarbu, kad mokyklų bendruomenės nariai žinotų, kokiu įspėjamuoju signalu skelbiamas mokykloje pavojaus signalas, kokiu saugiausiu išėjimu reikėtų evakuotis pastatui užsiliepsnojus arba kai patalpos yra pilnos dūmų. Svarbu sužinoti atsakymus, kodėl reikia evakuotis į numatytą susirinkimo vietą, kokie tolimesni veiksmai mokyklos bendruomenės vadovų, darbuotojų, klasės auklėtojų.

Šių dienų mokyklų pastatai yra dideli ir  jose yra daug evakuacinių išėjimų,  tad buvo pasiskirstyta  stebėti visus išėjimus, ar jie nebuvo užrakinti, ar išeidami mokyklos bendruomenės nariai uždaro duris, per kiek minučių mokiniai evakavosi iš pastato. Mokyklų pastatuose situaciją stebėjo ir vertino Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Edita Jautakienė. Prie išėjimų iš pastatų, situaciją stebėjo  ir vertino  Skuodo priešgaisrinės tarnybos vadovas Mindaugas Jazbutis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdybos Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausioji specialistė Dainora Naujokienė, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdybos Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos administratorė Ineta Kumpienė.

Po įvykusių civilinės saugos pratybų vyko aptarimas dėl veiksmų tobulinimo civilinės saugos srityje.

Pagrindinis civilinės saugos pratybų siekis, kad mokyklos bendruomenės sąmoningumas ir švietimas  civilinės saugos srityje tik augtų, būtų kuriama saugi aplinka, o žinios ir įgūdžiai padėtų identifikuoti pavojus, juk žinojimas, kaip veikti pavojaus metu, gali išsaugoti sveikatą ir gyvybę.

Vertinant ir stebinti visų trijų mokyklos bendruomenių pasirengimą imituotam ir galimam pavojui, lyderio pozicija atiteko Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijai dėl gebėjimo  operatyviai ir saugiai evakuotis iš pastato, vykdant užduotį galimo pavojaus atveju.

Skuodo rajono savivaldybės vyriausioji specialistė Edita Jautakienė