Susitikimas su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministru Ramūnu Skaudžiumi

Paskelbta 3 kovo, 2022 m., skiltyje Naujienos

2022 m. kovo 1 d. Skuodo rajono savivaldybės salėje įvyko susitikimas su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministru Ramūnu Skaudžiumi ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktoriumi Aidu Aldakausku.

Susitikime dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas, Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistai, bendrojo ugdymo mokyklų atstovai.

Pagrindinis susitikimo tikslas – aptarti Mokyklų tinklo pertvarkos planą.

Savivaldybės meras pasidalino įžvalgomis, argumentais ir nuogąstavimais dėl numatomos mokyklų tinklo pertvarkos. Pasak jo, mažose mokyklose mokymo kokybė nėra prastesnė, yra pastebimas kiekvienas vaikas, mokytojai dirba pasiaukojančiai. Svarbu ir tai, kad kaime uždarius mokyklą, nelieka kultūros židinio ir kaimas tampa nebepatrauklus gyventi jaunoms šeimoms, o tai dar labiau pablogins Skuodo rajono demografinę padėtį.

Viceministras Ramūnas Skaudžius kalbėjo apie mokyklų tinklo stiprinimo kryptis. Pagrindinis tikslas – pagerinti ugdymo kokybę ir prieinamumą, sumažinti atskirtį tarp skirtingų socialinių grupių žmonių, stiprinti mokyklų tinklą ir efektyviau naudoti mokymo lėšas.

Departamento direktorius Aidas Aldakauskas pristatė pagrindines mokyklų tinklo taisyklių nuostatas ir apibendrino, kokie pokyčiai laukia nuo 2022 m., 2024 m. ir 2026 m. rugsėjo 1 d.

Buvo išklausytos problemos, nuogąstavimai, atsakyta į susitikimo dalyvių klausimus ir pateikti argumentai, kodėl reikalinga mokyklų tinklo pertvarka.