Su Švietimo, mokslo ir sporto viceministru Ramūnu Skaudžiumi – apie permainas švietimo sistemoje

Paskelbta 9 gruodžio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Apie permainas švietimo sistemoje šiandien kalbėta nuotoliniame susitikime su Švietimo, mokslo ir sporto viceministru Ramūnu Skaudžiumi. Susitikime dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės vadovai, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto atstovai, administracijos specialistai, švietimo įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai ugdymui.

Gruodžio pradžioje Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtai Švietimo plėtros programai. Kaip R. Skaudžius informavo, ja siekiama pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus ir sumažinti atotrūkį tarp mokyklų, didinti švietimo įtrauktį, švietimo pagalbą, neformaliojo vaikų švietimo ir kultūrinės edukacijos galimybes. Kad visa tai būtų pasiekta, reikės įgyvendinti nemažai pasikeitimų.

Buvo pristatyti planuojami pasikeitimai dėl bendrojo ugdymo mokyklų tinklo taisyklių. Pranešta, kad Skuodo rajonas patenka į tų savivaldybių sąrašą, kuriose prognozuojami didžiausi pokyčiai tvarkant mokyklų tinklą.

Susitikimo metu taip pat pristatyti planuojami vidurinio ugdymo pokyčiai, mokytojų pritraukimo į mokyklas programa, diskutuota kitais švietime svarbiais klausimais.