Su bendruomenėmis derintas klausimas dėl tam tikrų gyvenviečių įtraukimo į viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijas

Paskelbta 14 gruodžio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Praėjusį ketvirtadienį aptartas Daukšių, Didžiųjų Rūšupių, Mažųjų Rūšupių, Nausėdų, Raudonių, Viliotės Užpelkio, Girdenių, Kaukolikų ir Vabalių gyvenviečių įtraukimo į viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijas klausimas.

Savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius informavo, kad, vadovaujantis LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, būtina atnaujinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus. Juose reikia nustatyti naujas viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo teritorijas, aglomeracijų ribas.

Direktorius minėjo, kad planas yra rengimo stadijoje, tačiau dar yra kelios užduotys, reikia suderinti sprendinius su bendruomenėmis.

Planas rengiamas tam, kad visi rajono gyventojai gautų saugos reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę apsirūpinti geriamuoju vandeniu, individualiai tvarkyti nuotekas.

Parengtas planas turėtų būti įgyvendintas iki 2030 metų.

Numatomos didžiulės investicijos, planuojama suma – 11 milijonų eurų.