STEAM stovyklos karjeruose – įspūdingos patyriminės ekspedicijos

Paskelbta 11 liepos, 2024 m., skiltyje Naujienos

Kaip vienbalsiai sako mokiniai, patyriminės veiklos vasaros stovyklose – pačios įdomiausios. Mosėdžio gimnazija, dalyvaujanti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, turėjo puikią progą šių mokslo metų pabaigoje suorganizuoti net dvi gamtamokslines stovyklas-ekspedicijas, kurioms vadovavo gimnazijos geografijos mokytojas ekspertas Virgilijus Pajarskas.

Pirmiausia birželio 5 dieną Mosėdžio gimnazijos paleontologų būrelio nariai ir grupė 5–9 kl. mokinių nuo pat ryto iškeliavo į netoliese esantį Kulalių žvyro karjerą, kur vaikams surengta gamtamokslinė-edukacinė diena, sudariusi mokiniams galimybes kompleksiškai pažinti gyvąją ir negyvąją gamtą, išgirsti, pamatyti ir atrasti tai, apie ką kalbėta pamokose per visus mokslo metus.

Dar įdomesnė ekspedicija paleontologų būrelio ir 8 klasės mokinių laukė birželio 13–14 dienomis. Paleontologinė-geologinė dviejų dienų stovykla pavadinimu „Dinozaurų beieškant“ tąsyk vyko Šaltiškių molio karjere, Akmenės rajone.

Stovyklautojai susipažino su uolienomis ir mineralais bei fosilijomis. Pažintis vyko ne teoriškai, bet aktyvaus ieškojimo metu, dalyvaujant ekspedicijoje po Šaltiškių molio karjero „kalnus“, įveikiant gamtines kliūtis. Daugelis mokinių surinko savo fosilijų pirmąsias kolekcijas. Karjere susipažino su ten dirbančia technika, augančiais augalais, molio panaudojimu bei geologine šios naudingosios iškasenos susiformavimo istorija.

Grįžus į stovyklavietę, nors ir pavargę, mokiniai dar žaidė „bulvę“, kūreno laužą, dainavo ir dalinosi dienos įspūdžiais. Ypač skani buvo trijų vyrų mokytojų paruošta vakarienė. Nakvynė laukė palapinėse, tačiau kai kurie stovyklautojai prie laužo šnekučiavosi visą naktį.

Daugelio mokinių nuomone, tokia veikla ne tik suteikė žinių ir patyrimų paleontologijos srityje, bet suartino kolektyvą, pažadino dar didesnį smalsumą ir norą tyrinėti.

STEAM ugdymo turinio įvairovė per įgytą mokinių patirtį tyrinėjant aplinką – tiesus kelias į mokinių pasiekimų gerinimą.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGeneration EU lėšomis.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

 

Aldona Jasienė

TŪM programos įgyvendinimo grupės Skuodo rajono savivaldybėje vadovė

 

Nuotraukos iš Mosėdžio gimnazijos archyvų: