Skelbiamas sporto projektų finansavimo konkursas

Paskelbta 1 kovo, 2022 m., skiltyje Naujienos

Kviečiame Skuodo rajono savivaldybėje registruotas sporto krypties organizacijas, vykdančias veiklą Skuodo rajono teritorijoje ir fizinius asmenis, sistemingai vykdančius veiklą sporto srityje (turinčius to svarius įrodymus), teikti paraiškas Skuodo rajono sporto projektų finansavimo konkursui 2022 m. iki kovo 25 d.

Galimi pareiškėjai – sporto krypties juridiniai asmenys (sporto klubai) ir fiziniai asmenys, sistemingai vykdantys veiklą sporto srityje, vienijantys kurios nors vienos ar kelių šakų sportininkus, rengiančius varžybas, sporto seminarus, konferencijas ir kt. renginius.

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 2022 m. gruodžio 20 d.

Projektai pateikiami užpildant nustatytą paraiškos formą. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus, nurodytus Aprašo 12 punkte.

Paraiška su lydraščiu (jame turi būti nurodoma, kad paraiška teikiama „Sporto projektų finansavimo konkursui“ iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšų) ir kiti Apraše nurodyti dokumentai priimami Skuodo rajono savivaldybės 418 kab. ir el. p. [email protected], tel. pasiteirauti 8 602 84638.