Sodinti želdinius valstybinėje žemėje galima gavus leidimą

Paskelbta 4 birželio, 2024 m., skiltyje Naujienos

Dažnu atveju medžiai ir krūmai puošia aplinką, tačiau būtina žinoti, kad valstybinėje žemėje jų sodinti be suderinimo nėra leidžiama. 

Skuodo rajono savivaldybės taryba 2024 m. gegužės 30 d. patvirtino Skuodo rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles. Jose numatyta, kad medžius ir krūmus draudžiama veisti valstybinėje žemėje, nesuderinus su Savivaldybės administracija ar seniūnija arba tos žemės valdytoju, naudotoju ar neturint įgaliojimų tame sklype tvarkyti želdinius. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys sodinti medžius ir krūmus Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijoje privalo pateikti prašymą ir želdinių sodinimo schemą, kurioje yra nurodyta sodinukų sodinimo vieta, rūšis, kiekis, sodinukų parametrai (skersmuo, aukštis, amžius). Projektus arba schemas privaloma derinti su Savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriumi.

Šis suderinimo procesas reikalingas, kad būtų vykdoma tinkama želdynų ir želdinių apsauga, priežiūra ir atliekamas teisingas tvarkymas.

Taisyklės