Socialinė parama ukrainiečiams

Paskelbta 22 kovo, 2022 m., skiltyje Naujienos
Siekiant užtikrinti Ukrainos žmonių, pabėgusių nuo karo, minimalius poreikius ir pragyvenimą Lietuvoje, jau šiandien savivaldybės gali teikti socialinę paramą, pavyzdžiui, skirti vienkartinę, tikslinę, periodinę, sąlyginę pašalpą, nes susiklosčius sudėtingoms situacijoms, ji ukrainiečiams yra būtina. Gavus laikinosios apsaugos statusą, ukrainiečiams priklausys piniginė socialinė parama.  Daugiau informacijos https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-karo-siaubo-pabege-ukrainieciai-gales-gauti-socialine-parama