Skuodo vaikų lopšelis-darželis dalyvavo civilinės saugos pratybose

Paskelbta 10 spalio, 2022 m., skiltyje Naujienos

Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje 2022-10-10 įvyko funkcinės civilinės saugos pratybos. Pratybų tikslas – įvertinti ir ugdyti Skuodo vaikų lopšelio-darželio darbuotojų bei auklėtinių veiksmus, jų greitą reagavimą veikti ekstremaliųjų situacijų ar įvykių metu.

Pratybos prasidėjo įspėjamuoju pavojaus signalu lopšelio-darželio pastate. Atsakinga darbuotoja, matydama imituojamą nevaldomai įsiplieskusį gaisrą, skambino 112, informuodama apie lopšelio-darželio virtuvėje kilusį gaisrą.

Lopšelio-darželio bendruomenės nariai išgirdę pavojaus signalą pradėjo rengtis ir evakuotis iš pastato į numatytas susirinkimo vietas. Susirinkimo vietose atsakinga už evakuaciją darbuotoja operatyviai surinko iš auklėtojų informaciją apie iš pastato evakuotus auklėtinius ir darbuotojus.

Galimai kilus gaisrui virtuvėje, stebėta, ar vaikai bus saugiai evakuoti iš lopšelio-darželio pastato aplenkiant  galimai uždūmintas vietas. Auklėtojų profesionalumas ir atsakingumas pratybose buvo akivaizdus, nes vaikai buvo evakuoti į saugias ir grėsmę nekeliančias gyvybei susirinkimo vietas.

Atvykus ugniagesių gelbėtojų  pamainos vadui buvo perduota informacija, kad ryte  į lopšelį-darželį atvyko  159  auklėtiniai, 59 darbuotojai ir šiuo metu visi  evakuoti iš pastato.

Šiandien, Vietos savivaldos dieną, mažieji Skuodo gyventojai sužinojo, kad įsiplieskus gaisrui reikia skambinti 112, susipažino su ugniagesių gelbėtojų gaisriniu automobiliu, matavosi ugniagesio gelbėtojo šalmus, domėjosi ugniagesio gelbėtojo gaisrine žarna, ugniagesio apranga ir linkėjo vienas kitam tapti ugniagesiu gelbėtoju, o Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė didžiavosi savo mažaisiais bendruomenės nariais, kurie yra žingeidūs, drąsūs, sumanūs ir tikėtina  prisidės prie Skuodo rajono gyventojų saugumo užtikrinimo.

Įstaigos vadovui padėkota, kad kiekvienas lopšelio-darželio bendruomenės narys atsakingas, ryžtingas, o civilinės saugos pratybose įgytos žinios ir įgūdžiai tegul būna neatsiejama gyvenimo dalis visos lopšelio-darželio bendruomenės saugumui užtikrinti.

 

  Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Edita Jautakienė