Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. veiklos ataskaitos pristatymas įvyko Daukšiuose ir Mažuosiuose Rūšupiuose

Paskelbta 13 birželio, 2022 m., skiltyje Naujienos

Ataskaitos pristatymuose dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas, mero pavaduotoja Daiva Budrienė, Administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius, Žemės ūkio skyriaus vedėja Alina Anužienė, Tarybos nariai: Bronislavas Anužis, Daiva Jonušienė, Ignas Jonušas, Skuodo seniūnijos seniūnė Viliutė Jautakienė, Seimo narių Antano Vinkaus bei Valiaus Ąžuolo patarėja Levutė Staniuvienė. Susirinkę gyventojai įdėmiai klausėsi, kas nuveikta praeitais metais. Džiugu, kad gyventojai aktyvūs, tad Savivaldybės atstovai sulaukė nemažai klausimų sveikatos, aplinkosaugos, kelių remonto, ūkininkų kvalifikacijos tobulinimo galimybių temomis.

Aptariant sveikatos klausimus, mero pavaduotoja Daiva Budrienė teigė, kad yra vykdomi darbai, gerinant sveikatos sistemą. Ji minėjo, kad, trūkstant šeimos gydytojų rajone, buvo organizuotas susitikimas su medicinos studentais bei klausta, kokios sąlygos turėtų būti, kad jie grįžtų dirbti ir gyventi į Skuodo rajoną. Meras Petras Pušinskas nuolat susitinka, kalbasi su Respublikinės Klaipėdos ligoninės, savivaldybės sveikatos priežiūros vadovais dėl pacientų priėmimo sąlygų gerinimo, finansavimo paieškos. Nuolat vyksta diskusijos bei tikimasi rasti bendrus sprendimus.

Žmonės klausė, kaip nustatoma, kokie keliai bus tvarkomi, kodėl vienų kelių tvarkymo darbų reikia laukti kelis metus, o kiti tvarkomi greičiau. Administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius atsakydamas teigė, kad  Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbai, projektavimo  ir kitos su kelių darbais susijusios paslaugos finansuojamos iš valstybės lėšų, Kelių priežiūros ir plėtros programos. Kelių priežiūrai (žvyravimui, laistymui, pakelių šienavimui, sniego valymui, gatvių barstymui, kelių smulkiams remontui) yra skiriama ir Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Kiekvienais metais yra parengiamas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų sąrašas, kurį tvirtina Skuodo rajono savivaldybės taryba, 2022 metais patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkas yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašas. Į šį sąrašą yra įrašomi einamaisiais metais planuojami tiesti, rekonstruoti ar remontuoti keliai ir gatvės, vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų finansavimo 2022–2024 metų prioritetine eile. Objektų prioritetinė eilė sudaroma atsižvelgiant į Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų pateiktus 2022–2024 metais siūlomų tiesti, rekonstruoti ir remontuoti objektų sąrašus, kurie yra sudaroma dalyvaujant seniūnijos seniūnaičiams.

Gyventojai klausė ir dėl ūkininkų kvalifikacijos kėlimo galimybių seminaruose, mugėse ar konferencijose. Žemės ūkio skyriaus vedėja Alina Anužienė akcentavo, kad COVID-19 pandemija pristabdė išvykimus į seminarus ar mokymus, tačiau šiai veiklai yra numatytas finansavimas ir ūkininkai  pagal išreikštą poreikį galės vykti pasisemti gerosios patirties įvairiose srityse. Vedėja taip pat priminė, kad yra patvirtintas Individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas, kurio pagrindu gyventojams skiriama  dalinė kompensacija individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimui, mokesčiui už statybą leidžiantį dokumentą ir buitinių nuotekų valymo įrenginių, nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimui.

Savivaldybės vadovai teigė, kad darbų jau yra padaryta ir šiais metais. Daukšiuose įrengtas apšvietimas Liepų gatvėje, įrengtas buitinių nuotekų valymo įrenginys prie Daukšių bendruomenės namų, atnaujintas krepšinio aikštelės inventorius, numatoma įrengti nuolatinį veikiantį biotualetą. Šių įvykdytų ir planuojamų vykdyti darbų suma – 18 000 eurų.

Mažuosiuose Rūšupiuose atnaujintas socialinis būstas, įrengtas lauko apšvietimas Miško ir Liepų gatvėse bei numatyta skirti lėšų įsigyti lauko scenos pastatymui skirtų medžiagų, o darbus atliks patys gyventojai.