Skuode lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė

Paskelbta November 5, 2021 m., skiltyje Naujienos

Šiandien Skuode lankėsi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė su komanda. Oficialus vizitas pradėtas susitikimu Savivaldybėje. Ministrė domėjosi Skuodo rajono žmonėms teikiama socialine pagalba, esama situacija, aptarė valstybės ir savivaldybės pastangas dirbant su socialiai pažeidžiamomis grupėmis. Kartu su susitikimo dalyviais ieškota kompromiso dėl Barstyčių vaikų globos namų likimo, diskutuota apie Užimtumo programos galimybes, keltas klausimas, kaip būtų galima įdarbinti daugiau žmonių viešųjų erdvių tvarkymui. Ypatingai paragintos bendruomenės aktyviai dalyvauti projektinėse veiklose, minėta, kad greitu metu bus skelbiamas paraiškų priėmimas įvairiems projektams vykdyti.

Nuotrauka – Julitos Šiemaitės.

Nuotrauka – Julitos Šiemaitės.

Didžiojoje Tarybos posėdžių salėje kartu su ministre ir jos komanda aktualiais socialinės srities klausimais diskutavo Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas, Savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rokas Rozga,  Savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto nariai, socialinių įstaigų vadovai, Užimtumo tarnybos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos,  bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

„Socialinių paslaugų poreikis rajone vis auga,  todėl šiai sričiai skiriamas didelis dėmesys. Socialiniams reikalams kasmet numatomas nemažas finansavimas, tačiau dar yra sričių, kurioms reikalingi atitinkami sprendimai, ypač opus klausimas yra dėl Barstyčių vaikų globos namų“, – sakė Savivaldybės meras.

Meras Petras Pušinskas trumpai apžvelgė rajono socialinės srities situaciją – rajone veikia 5 socialines paslaugas teikiančios įstaigos ir 6 nevyriausybinės organizacijos. Įstaigos nuolat dalyvauja projektinėje veikloje, ieško finansavimo galimybių įstaigų veiklos plėtrai ir materialinei bazei gerinti. Rajone dirba apie 90 socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų.

Susitikimo metu taip pat kalbėtasi apie integralios pagalbos teikimą, žmonių su negalia organizacijų veiklą ir problemas, neįgaliųjų užimtumą ir socialinius reikalus, aptartas senjorų dalyvavimas savarankiškose veiklose, mokymosi visą gyvenimą programos perspektyvos. Aptartos naujovės socialinėje srityje.

Ministrė po susitikimo su Savivaldybėje aplankė Skuodo rajono bendruomeninius šeimos namus. Apsilankymo metu ministrei papasakota apie teikiamas paslaugas: psichologo konsultacijas, vaikų priežiūros paslaugas, organizuojamas vaikų dienos stovyklas, nuolat vedamas nuotolines paskaitas, seminarus tėvams, organizuojamas įvairias veiklas garbaus amžiaus asmenims. Įstaiga, teikia skirtingų rūšių socialines paslaugas įvairioms klientų grupėms vienos įstaigos bazėje. Užsiminta, kad tokių paslaugų poreikis yra didžiulis. Aprodytos patalpos, bendrauta su namų lankytojais.

Po pabuvojimo minėtuose bendruomeniniuose namuose vykta į Barstyčių vaikų globos namus. Čia dar kartą keltas klausimas dėl Institucinės globos namų pertvarkos. Apgailestauta, kad šiuose namuose vaikai galės gyventi tik iki 2023 m. gruodžio pabaigos. Pastatas atnaujintas, patalpos didelės, vaikai džiaugiasi aplinka. Dar kartą buvo ieškoma kompromiso, prašoma atsižvelgti į situaciją ir leisti toliau vienai vaikų šeimynai gyventi šiuose namuose. Minėta, kad likusios patalpos būtų panaudotos kitoms socialinėms paslaugoms. Ministerijos atstovų nuomone, būtų galima taikyti pereinamąjį laikotarpį, kurio metu šių namų patalpose būtų galima bandyti teikti alternatyvias paslaugas, pavyzdžiui, tai galėtų būtų senelių globos namų paslaugos ar pan.

Džiaugiamasi ministrės su komanda vizitu, aptarta daug svarbių klausimų, sulaukta daug atsakymų, sužinota plačiau apie 2022 metais planuojamus pokyčius socialinių paslaugų srityje.

Nuotrauka – Julitos Šiemaitės.