Skiriamas finansavimas iš Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo programos

Paskelbta 13 gegužės, 2024 m., skiltyje Naujienos

Iš Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo programos 2024 m. bus finansuojama 15 projektų (20 000 Eur).

Finansuojami 9 vaikų vasaros poilsio stovyklų projektai:

– Skuodo r. Ylakių gimnazijos projekto Kūrybinė dailės stovykla „Žemaičių krašto amatų atspindys mene“ įgyvendinimui skirta 2 664 Eur;

– Skuodo r. Ylakių vaikų lopšelis-darželis projekto „Tvarus darželis: kartu už ekologiją ir savo krašto tradicijas“ įgyvendinimui skirta 919 Eur;

– Skuodo atviro jaunimo centro projekto „Kodas jaunimui – lyderystė“ įgyvendinimui skirta 1500 Eur;

– Skuodo rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro projekto Sporto ir poilsio stovykla „Pamaina“ įgyvendinimui skirta 1833 Eur;

– Skuodo r. Mosėdžio gimnazijos projekto „Gimtosios Žemaitijos takeliais“ įgyvendinimui skirta 1333 Eur;

-Skuodo r. Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio projekto  „Žemaitėjė brongi, mes tava vaka“ įgyvendinimui skirta 1 917 Eur;

– Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos projekto „Gabių vaikų ugdymas“ įgyvendinimui skirta 1833 Eur;

– Skuodo Bartuvos progimnazijos projekto „Kuriančioji meilė“ įgyvendinimui skirta 2000 Eur;

– Skuodo vaikų lopšelio-darželio projekto „Vasaros stovykla „Žaismingi nuotykiai“ įgyvendinimui skirta 1907 Eur.

Finansuojamos 6 neformaliojo vaikų ugdymo programos, vykdomos per metus:

– Skuodo r. Ylakių gimnazijos projekto „Sveikas pilietis“ įgyvendinimui skirta 750 Eur;

– Skuodo r. Mosėdžio gimnazijos projekto „Praeitį menanti diena“ įgyvendinimui skirta 750 Eur;

– Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos projektui „Rūpinkis savimi – 2024“ įgyvendinimui skirta 687 Eur;

– Skuodo Bartuvos progimnazijos projektui „Atradimų kelionė laiko erdvėse“ įgyvendinimui skirta 625 Eur;

– Skuodo Bartuvos progimnazijos projektui „Mes – bendruomenė 4“ įgyvendinimui skirta 531 Eur;

– Skuodo vaikų lopšelio-darželio projektui „Aš – smalsus žemaitis“ įgyvendinimui skirta 750 Eur.