Skelbiamas Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursas

Paskelbta 3 kovo, 2022 m., skiltyje Naujienos

Kviečiame Skuodo rajono savivaldybės įsteigtas biudžetines įstaigas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo veiklą, teikti paraiškas Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui iki 2022 m. kovo 30 d.

Prioritetai teikiami šioms programoms:
1. Skatinančioms ugdyti verslumo, ekologijos, turizmo krypčių veiklas.
2. Vaikų vasaros poilsio stovykloms.
3. Įtraukiančioms socialinius partnerius į veiklų vykdymą.
4. Dalį programos finansuojant iš kitų finansavimo šaltinių.

Programų įgyvendinimo trukmė – iki 2022 m. gruodžio 20 d.
Programos pateikiamos užpildant nustatytą paraiškos formą. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti visus paraiškoje nurodytus dokumentus.
Paraiška su lydraščiu (jame turi būti nurodoma, kad paraiška teikiama „Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui“ iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšų) ir kiti dokumentai priimami Skuodo rajono savivaldybės 418 kab. ir el. p. [email protected], tel. pasiteirauti 8 602 84638.

Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašas