Skelbiamas dokumentų priėmimas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų akreditavimui 2022 metams

Paskelbta 30 lapkričio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Kviečiame teikti vertinimui neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas.

Dokumentai naujų neformaliojo švietimo programų akreditacijai 2021 metams priimami iki 2021 m. gruodžio 17 d. (prašymas ir programa).

NVŠ programa turi būti:

– parengta pagalSkuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedą.

– skenuota įkelta į Neformaliojo švietimo programų registrą (NŠPR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t.y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų NŠPR kodą.

Nauji NVŠ teikėjai turi:

-atitikti numatytus reikalavimus (žr. Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą).;

-būti užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Švietimo teikėjai, norintys pratęsti NVŠ programų vertinimo galiojimą ir gauti finansavimą, turi atlikti tokius veiksmus:

1.Užpildytą ir pasirašytą prašymą kiekvienai pratęsiamai programai pateikti Skuodo rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.

2.Neformaliojo švietimo programų registre (toliau –NŠPR) reikia pateikti:

2.1.jei NVŠ programoje nieko nekeitėte, NŠPR užtenka paspausti „pratęsti akreditaciją“;

2.2.jei 1 priede, programoje keitėte informaciją apie teikėją ir grupės dydį bei grupių skaičių, atnaujinkite 1 priedą, įkelkite į NŠPR, paspauskite „pateikti registravimui“. Kai programa vėl bus įregistruojama, paspauskite „pateikti akreditavimui“.

Anksčiau sėkmingai vykdę NVŠ programas teikėjai, norintys tęsti veiklas 2022 m. turi pateikti:

-prašymą dėl NVŠ programų akreditacijos pratęsimo (Prašymas)

-galiojančios sveikatos pažymos kopiją;

-Jei ta pati programa vykdoma ilgiau nei 2 metai ir dalis vaikų dalyvauja nuo programos pradžios, reikia keisti, tobulinti programos turinį. Tokiu atveju prie savo prašymo pateikite atnaujintą programą (ją taip pat atnaujinsite ir NŠPR).

———————————–

AKTUALI INFORMACIJA:

Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Atmintinė naujiems teikėjams

NVŠ teikėjų ir mokinių tėvų / globėjų sutartis

NVŠ programos vykdymo grafikas

Mokinių lankomumo apskaitos žurnalas

 

Kontaktai pasiteirauti:

Loreta Vasiliauskienė, (dėl bendros tvarkos, programų turinio ir kt.)
el. p. [email protected]
tel. (8 440) 45 583

Aušra Budrikienė, (dėl registrų)
el. p. [email protected]
tel. (8 440) 73 917