Skelbiama partnerių, dalyvausiačių projekte „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas“, atranka

Paskelbta 13 birželio, 2024 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės administracija skelbia partnerių, dalyvausiačių projekte „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas“, atranką.

Projekto kvietimas parengtas vadovaujantis 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 4, patvirtintu 2023 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-241 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ aprašo patvirtinimo“

Projekto partneriais gali būti nevyriausybinės organizacijos, dirbančios ir teikiančios pagalbą šeimoms, patiriančioms sunkumų švietimo, socialinių ir sveikatos priežiūros srityse.

Tikslinė projekto dalyvių grupė: Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.

Informacija apie projektą skelbiama:

https://esinvesticijos.lt

Organizacijas norinčios dalyvauti partnerių atrankoje   užpildo atrankos paraišką  ir pateikia iki  2024 m. birželio 28 d. darbo dienos pabaigos. Paraiška turi būti  užpildyta, lietuvių kalba, išspausdinta. Paraiška turi būti pateikta paštu, registruotu laišku Skuodo rajono savivaldybei,  118 kabinetas Vilniaus g. 13, LT-98118 Skuodas.

Konsultacijos paraiškų pateikimo klausimais teikia Skuodo rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) vyriausioji specialistė Zita Lenkienė tel. +370 604 74 513, [email protected]

Atrankos paraiška