Šilalės komplekso, patenkančio į lankomiausių objektų dešimtuką, ir Šauklių kadagyno poilsiavietės aplinkos laukia pokyčiai

Paskelbta 2 liepos, 2021 m., skiltyje Aktualu, Naujienos, Vykdomi projektai

Planuojama pagerinti rajone svarbių objektų aplinką: Šilalės komplekso ir Šauklių kadagyno poilsiavietės. Šiose vietose vyksta renginiai, sulaukiama lankytojų, turistų.

Šilalės kompleksas patenka į lankomiausių objektų dešimtuką, yra seniausia Žemaitijoje ir ilgiausiai veikusi pagonybės vieta, kurioje galima pamatyti ledyno tirpsmo išskobtą Erlos upės klonį bei Šilalės kūlį – penktą pagal dydį Lietuvoje akmenį. Šalia Didžiojo kūlio, apie XVI–XVII a., veikė pagoniška šventykla su židiniu ir akmens aukuru, kuris yra atstatytas į savo pirminę vietą. Be to, šioje vietovėje aptikti ankstyvosios žemdirbystės (naudoti I tūkst.–II tūkst. viduryje) laukai su akmenų aptvarais ir krūsnimis. Toliau takas veda pro dar vieną akmenį su dubeniu, prie kurio taip pat buvo atliekamos pagoniškos kulto apeigos.

Šauklių kadagynas-riedulynas yra vienas unikaliausių Lietuvos objektų. Jį lanko ne tik Skuodo rajono gyventojai, bet ir turistai, atvykstantys iš visos Lietuvos ar užsienio.

Skuodo rajono savivaldybės administracija kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Skuodo vietos veiklos grupe sudarė sutartį dėl Šilalės kaimo geologinio-archeologinio komplekso ir Šauklių kadagyno poilsiavietės pritaikymo lankymui.

Skuodo rajono savivaldybė vadovai džiaugiasi numatytais darbais, nes minėti turistiniai objektai yra dažnai lankomi vietos žmonių ir čia atvykstančių. Norisi, kad čia visi rastų aplinką, kurioje galėtų pasigrožėti, pailsėti, pasisemti įspūdžių.

Bendra darbų suma 19 552 Eur: iš jų 16 619,20 Eur – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau –EŽŪFKP) lėšos, 2 932,80 Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. Skuodo rajono savivaldybės tarybos spendimu iš savivaldybės biudžeto šiam projektui bus skiriama 4 888,93 Eur.

Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta Šilalės kaimo geologinio-archeologinio komplekso teritorija, kurioje bus atnaujinamas lauko akmenų grindinys (250 m), atnaujinamos laiptų pakopos. Projekto metu bus įrengtas natūralus takas, vad. žaliatakiu, nauji suoliukai, informaciniai stendai, biotualetas, stovas dviračiams.

Šauklių kadagyno poilsiavietėje bus įrengtas biotualetas ir persirengimo kabina.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2022 m. kovo 1 d.

Įgyvendinama pagal VPS II prioriteto priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“.