Savivaldybėje vyko civilinės saugos stalo pratybos

Paskelbta 16 gruodžio, 2022 m., skiltyje Naujienos
Skuodo rajono savivaldybėje vyko civilinės saugos stalo pratybos tema – „Gaisras viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro slaugos ir palaikomajame skyriuje“. Jų metu aptartas ir įvertintas VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Skuodo globos namų, VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės ir Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro pasirengimas veikti ekstremaliojo įvykio (pagal sąlygą – gaisrą) ar ekstremaliosios situacijos metu, kai gresia pavojus gyventojų gyvybei ir sveikatai, siekiant suvaldyti situaciją ir likviduoti jos pasekmes. Išanalizuotos, aptartos situacijos ir evakavimo grėsmės, galinčios sukelti netikėtų pasekmių. Ekstremalių situacijų operacijų centro pasirengimas veikti galimų rizikų metu buvo atsakingai organizuotos ir koordinuotos. Pratybų vertintojų teigimu pratybos buvo aktualios ir įvertintos labai gerai. Pratybose dalyvavo Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas Rokas Rozga, Ekstremalių situacijų koordinatorė Edita Jautakienė, Ekstremalių situacijų operacijų centro nariai, Ekstremalių situacijų komisijos nariai, pratybų vertintojai – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vyriausieji specialistai Ingrida Zubienė ir Stanislovas Kučinskas.
Ekstremalių situacijų komisijos pirmininko Roko Rozgos teigimu pratybose dalyvavo trys įstaigos. Jų pagrindinis tikslas yra gebėti, žinoti ir užkirsti kelią įvairaus pobūdžio nelaimėms, tinkamai reaguoti pasireiškus grėsmėms, evakuoti gyventojus į saugias vietas. Civilinės saugos pagrindinis siekis yra saugumo sąlygų užtikrinimas kiekvienam rajono gyventojui.