Rekomendacijos gyventojams dėl komunalinių atliekų tvarkymo karantino laikotarpiu

Paskelbta 9 balandžio, 2020 m., skiltyje COVID-19, Naujienos

Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos rekomendacijas savivaldybėms, informuojame, kad karantino laikotarpiu gyventojai komunalinių atliekų srautą, t. y. tokias buitines atliekas kaip servetėles, tualetinį popierių, apsaugines kaukes ir kitas panašaus pobūdžio atliekas mestų į atskirą maišą. Prisipildžius, šis maišas turėtų būti įdedamas į papildomą maišą, sandariai užrišamas ir išmetamas į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Rekomenduojame į papildomą maišą sudėti ir atskirai rūšiuojamas pakuočių (popieriaus, plastiko, metalo) atliekas ir jas išmesti į atitinkamus pakuočių atliekų surinkimo konteinerius.