Rajono abiturientai brandos egzaminus laikė geriau

Paskelbta 21 liepos, 2022 m., skiltyje Naujienos

Pasibaigė egzaminų sesija, kurioje organizuota 11valstybinių brandos egzaminų. Rajone  organizuoti 7 egzaminai, o likusieji – Palangoje ir Klaipėdoje. Pas mus taip pat buvo organizuojami 2 mokykliniai brandos egzaminai (lietuvių kalba ir literatūra, technologijos). Pakartotinėje sesijoje vyko lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas, laikė 8 mokiniai, neišlaikę šio egzamino pagrindinėje sesijoje. Kandidatai buvo pasirinkę laikyti 502 egzaminus.

Kaip informavo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Aušra Budrikienė, rajone 100 proc. išlaikyti 4 egzaminai: chemija, geografija, vokiečių kalba, rusų kalba (pernai – 6).  Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikė Ylakių gimnazijos abiturientai – 55,6 proc. (2021 m. – 76,47 proc.), Mosėdžio gimnazijos – 62,1 proc. (2021 m. – 41,94 proc.),  P. Žadeikio gimnazijos – 84,5 proc. (2021 m. – 75,36 proc.).

2022 m. 147 abiturientai ir 5 eksternai laikė 428 valstybinius brandos egzaminus. Šiemet neišlaikė 53 egzaminų (2021 m. – 30,  2020 m. – 64), bet kokybės prasme egzaminus šiemet išlaikė 5,24 proc. geriau nei 2021 ir 2020 metais. Nuo 36 iki 100 balų gavo 57,24 proc.  (2021 m. – 52,0 proc., 2020 m. – 55,2 proc.) kandidatų.

Anglų kalbos egzaminą laikė 111 kandidatų (2021 m. – 113). Egzamino, kaip ir pernai, neišlaikė 1 abiturientas, o 2020 m. ir 2019 m. egzaminą išlaikė visi kandidatai. Egzamino išlaikymo taškų vidurkis šiais metais šalyje – 60,52 taško (2021 m. –  65,08, 2020 m. – 70,4 taško), o mūsų rajone  – 54,52 taško, 2021 m. –  56,77, 2020 m. – 62,72 taško. Šiemet egzaminą mūsų rajono abiturientai išlaikė blogiau nei 2021 m., 2020 m. 100 balų gavo Gabija Žilėnaitė iš Ylakių gimnazijos (mokytoja Kristina Nikartienė).

Puikiais balais nuo 86 iki100 išlaikė egzaminą šie P. Žadeikio gimnazijos moksleiviai: Tautvydas Pudžmys – 96, Indrė Silkauskaitė – 87, Marius Kubilius – 89, Laura Palčiauskaitė – 86, Rokas Tirūnas – 94, Donatas Pliuškys – 89 (anglų kalbos mokytojai metodininkai Irmantas Viščiūnas, Liuda Vyšniauskienė), Mosėdžio gimnazijos: Austėja Jonkutė – 92, Tauras Vaikšnoras – 95 (anglų kalbos  mokytoja metodininkė Lina Klovienė), Ylakių gimnazijos: Nojus Narvilas – 89, Motiejus Savickas – 86, Dalius Dikšas – 87 (anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Nikartienė).

Biologijos egzaminą laikė 67 abiturientai, pernai – 56. Šiemet egzamino neišlaikė 4 dvyliktokai, pernai egzaminą išlaikė visi (2020 m. neišlaikė 2, 2019 m. – 1). Pagal surinktų taškų vidurkį rezultatas žemesnis nei 2021, 2020 metais. Šiemet – 41,45 taško, 2021 m. –  47,71 taško, 2020 m. – 47,04 taško. Žemesnis už šalies vidurkį 4,68 proc.  Aukščiausiais balais (86-100)  egzaminą išlaikė  Mosėdžio gimnazijos mokinė Austėja Jonkutė – 94 balai (biologijos mokytoja metodininkė Vilma Gailienė), P. Žadeikio gimnazijos mokinys Tautvydas Pudžmys – 92 balai (biologijos mokytoja ekspertė Irena Kondrotienė), Ylakių gimnazijos mokinė Imelda Žutautaitė – 86 balai (biologijos mokytoja metodininkė Rasa Petrulevičienė).

Chemijos egzaminą šiemet laikė 7 kandidatai, pernai tik vienas. Egzaminą išlaikė visi, kaip ir pernai, 2020 m. neišlaikė 1. Egzamino išlaikymo taškų vidurkis šiais metais ir praėjusiais yra aukštesnis už šalies vidurkį. Šalyje – 56,57 taško, o mūsų kandidatai egzaminą išlaikė 67,57 taško,  2021 m. – 60,0 taško. 2022 m. kokybės proc. nuo 36 iki100 balų sudaro 100 proc.

Aukščiausiais balais (86-100) išlaikė egzaminą: P. Žadeikio gimnazijos mokiniai Tautvydas Pudžmys – 88 balai, Ugnius Popovas – 86 balai (chemijos mokytoja metodininkė Juneta Kubilienė).

Fizikos egzaminą laikė 23 kandidatai, 2021 m. – 9. Egzamino neišlaikė 2, 2021 m. išlaikė visi. Egzamino išlaikymo taškų vidurkis šiais metais šalyje siekia 46,69 taško (2021 m. – 47,1 taško), o mūsų rajone – 33,09 taško (2021 m.–  53,56 taško). 2021 m. egzaminą laikė geriau. P. Žadeikio gimnazijos mokinys Tautvydas Pudžmys gavo 97 balus (vyresnysis fizikos mokytojas Donatas Valbasas).

Geografijos egzaminą laikė 10 kandidatų, 2021 m. – 7. Egzaminą, kaip ir pernai,  išlaikė visi. Egzamino išlaikymo taškų vidurkis šiais metais šalyje  siekia 51 taško, o rajone – 40,7 taško. 2021 m. šalies vidutinis rezultatas 45,85 taško, o rajone – 27,14 taško. Šiemet egzamino rezultatai žymiai geresni. Nuo 36 iki 85 balų gavo 70 proc. (2021 m. buvo tik 14,29 proc.).

Informacinių technologijų egzaminą šiemet laikė 12 abiturientų, pernai – 6. Egzamino neišlaikė 4 kandidatai, 2021 m. visi jį išlaikė. Egzamino išlaikymo taškų vidurkis šiais metais šalyje – 37,48 taško, o rajone – 18,25 taško. Labai žemas rezultatas.

Istorijos egzaminą laikė 69 mokiniai, 2021 m. – 52. Egzamino neišlaikė vienas abiturientas. 2021 m. ir 2020 m. egzaminą išlaikė visi.  Egzamino išlaikymo taškų vidurkis šiais metais šalyje – 48,03, rajone – 41,84. 2021 m. – 48,83 taško, rajono 44,06. Šiemet egzaminą mūsų rajono abiturientai išlaikė blogiau nei 2021 m. Puikiais balais nuo 86 iki100 išlaikė egzaminą šie mokiniai: P. Žadeikio gimnazijos mokiniai: Tautvydas Pudžmys – 94 balai (istorijos mokytoja metodininkė Daina Markauskienė), Marius Kubilius – 86 (istorijos mokytoja ekspertė Irena Nomgaudienė).

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikė 95 abiturientai, pernai – 94. Neišlaikė egzamino 9, iš kurių vienas eksternas. Neišlaikiusių procentas mažesnis nei 2021, 2020 ir 2019 metais. Šiemet egzaminą laikė gerai. Nuo 86 iki 99 balų išlaikiusiųjų procentas aukštesnis už šalies net 3,97 proc. Kokybė gerėja.
Pasak A. Budrikienės, šiemet šimtukų nėra. Pernai buvo du, 2020 m. – 1.  2022 m. išlaikiusiųjų egzaminą taškų vidurkis siekia 48,08 proc., mažai skiriasi nuo šalies taškų vidurkio (48,26), tik 0,18 proc. Neišlaikiusių egzamino šiemet mažiau nei pernai net 6,49 proc.  2022 m. egzaminą išlaikė aukštesniais balais nei pernai. Nuo 36 iki100 šiemet gavo 55,79 proc. , o 2021 m. – 48,94 proc.

Puikiais balais nuo 86 iki100 išlaikė egzaminą šie Skuodo P. Žadeikio gimnazijos mokiniai: Tautvydas Pudžmys – 94 balai, Laura Palčiauskaitė – 86, Vilius Karbauskas – 86 (vyresnioji lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Daiva Butkienė);  Ugnius Popovas – 90, Indrė Silkauskaitė – 98, Marius Kubilius – 91, Gintarė Drungilaitė – 91, Julius Koviazinas – 89, Urtė Kubiliūtė – 91, Aistė Račinskaitė – 92, Ramunė Šimkutė – 89 (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Laimutė Ronkaitienė), Ylakių gimnazijos mokiniai: Imelda Žutautaitė – 98 balai, Fausta Jančauskaitė – 94 balai (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Asta Gūžienė).

Matematikos egzaminą laikė 85, 2021 m. – 75 abiturientai.  Egzamino neišlaikė 32 abiturientai, t.  y. 37,65 proc., išlaikė 62,35 proc.  Šalyje jo neišlaikė 35,41 proc. abiturientų. Egzamino išlaikymo taškų vidurkis šiais metais šalyje siekia 24,29 taško, rajone – 21,58. Šio egzamino 2021 m. neišlaikė 14 kandidatų (18,67 proc., šalyje – 15,22 proc.). 2020 m. egzaminą laikė 95 kandidatai ir 43 neišlaikė, 2019 m. – 22. Matematikos egzamino rezultatai panašūs į 2020-ųjų metų. 100 balų gavo P.  Žadeikio gimnazijos mokinys Tautvydas Pudžmys (matematikos mokytoja metodininkė Jovita Lukienė), Ylakių gimnazijos mokinė Fausta Jančauskaitė – 87 balus (matematikos mokytoja metodininkė Angelija Gedvilienė).

Rusų kalbos egzaminą laikė Ukrainos pilietė ir sėkmingai jį išlaikė.

Mosėdžio gimnazijos mokinė Julia Hoffmann iš vokiečių kalbos egzamino gavo 100 balų. Egzaminui mergina ruošėsi savarankiškai.

Nepriklausomo Skuodo rajono laikraščio ,,Mūsų žodis” žurnalistė Rūta Ronkauskienė