Projektas „Kokybės krepšelis”

Paskelbta 28 kovo, 2022 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybėje dvi mokyklos – Mosėdžio ir Ylakių gimnazijos –įgyvendina projekto „KOKYBĖS KREPŠELIS“ (NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001) veiklas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Minėtos mokyklos parengė mokyklos veiklos tobulinimo (MVT) planus ir juos įgyvendina.

Mosėdžio gimnazijos MVT plano tikslas – užtikrinti kiekvieno mokinio matematikos pasiekimų ir pažangos augimą pradiniame ir pagrindiniame ugdyme. Šis planas įgyvendinamas 2020–2022 m.
Ylakių gimnazijos MVT plano tikslas – ugdyti nuolat siekiančią pažangos asmenybę, plėtojant lanksčią udymo (-si) aplinką. Šis planas įgyvendinamas 2021–2023 m.

Plačiau https://www.skuodas.lt/veiklos-sritys/svietimas/svietimo-projektai/kokybes-krepselis/