Priimti sprendimai dėl kontaktinio ir nuotolinio ugdymo rajono mokyklose

Paskelbta 3 gegužės, 2021 m., skiltyje COVID-19, Naujienos

Vyriausybė priėmė nutarimą, kad 5–11 klasių mokiniai gali grįžti į mokyklas tiesioginiam ugdymui, atliekant nuolatinį jų testavimą dėl COVID-19 ligos. Sprendimus, kaip bus vykdomas ugdymas rajono mokyklose turi priimti Savivaldybės. Todėl balandžio 30 d. vyko Skuodo rajono švietimo įstaigų vadovų nuotolinis pasitarimas. Mokyklų personalas atliko tėvų ir mokinių apklausas dėl kontaktinio mokymo ir mokinių testavimo.

Vadovaujantis apklausos rezultatais priimti sprendimai:

Skuodo Bartuvos progimnazijoje tęsiamas nuotolinis mokymas,

Aleksandrijos pagrindinėje mokykloje nuo gegužės 10 d. vaikai grįžta į kontaktinį mokymą,

Ylakių gimnazija tęs nuotolinį mokymą,

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija pasilieka taip pat prie nuotolinio ugdymo,

Mosėdžio gimnazijoje pagrinde bus tęsiamas nuotolinis mokymas, tik dalis šeštokų mokysis mokykloje,

Barstyčių pagrindinėje mokykloje ugdymas vyks nuotoliniu būdu ,

Skuodo amatų ir paslaugų mokykla ugdymą vykdys nuotoliniu būdu, tačiau būtinosios praktikos ir egzaminai vyks kontaktiniu būdu.