Kvietimas NVO teikti paraiškas finansinės pagalbos NVO, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, subsidijoms gauti

Paskelbta 3 kovo, 2022 m., skiltyje Naujienos

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo1 d. įsakymu Nr. A1-148 „Dėl Finansinės pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo“ skelbia kvietimą teikti finansinės pagalbos NVO, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, subsidijų paraiškas.

Platesnė informacija https://socmin.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-nvo-teikti-paraiskas-finansines-pagalbos-nvo-kurios-covid-19-pandemijos-metu-teikia-paslaugas-subsidijoms-gauti?fbclid=IwAR32flGtxHE6mQnzqK7FQmZ-rM6rFrESjSPue7_RfafqfWm_tg-kZXGw0rA