Pasirašytos sutartys dėl Skuodo rajono avarinių melioracijos sistemų ir statinių remonto darbų vykdymo

Paskelbta 20 balandžio, 2022 m., skiltyje Naujienos
Skuodo rajono avarinių melioracijos statinių remonto darbai
2022 m. lėšomis planuojamų atlikti melioracijos statinių, melioracijos sistemų remonto ir priežiūros darbus, paslaugas bei avarinių drenažo rinktuvų gedimų remonto darbus, kuriems skirta 41 200 Eur. Bendra Sutarties kaina 39 140,00 Eur su PVM. Užsakovas perkamų darbų kiekį gali didinti arba mažinti iki 10%. Darbų bus nupirkta ne daugiau kaip už 41 200,00 eurų su PVM.
Skuodo rajono savivaldybės administracija įgyvendindama šią veiklą, sudarė Skuodo rajono avarinių melioracijos statinių remonto darbų sutartį su UAB „Kuršasta“. Skuodo rajono avarinių melioracijos statinių remonto darbai finansuojami iš valstybės biudžeto melioracijai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtomis lėšomis turi būti užbaigti iki 2022-12-15.
Skuodo rajono avarinių melioracijos sistemų darbai
Skuodo rajono savivaldybės administracija sudarė Skuodo rajono avarinių melioracijos statinių remonto darbų remonto sutartį su UAB „Kuršasta“ dėl Skuodo rajono avarinių melioracijos statinių remonto darbų atlikimo.
Sutarties vertė 55 350,00 eurų su PVM. Užsakovas perkamų darbų kiekį gali didinti arba mažinti iki 10%. Darbų bus nupirkta ne daugiau kaip už 61 500,00 eurų su PVM.
Darbai finansuojami Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir turi būti užbaigti iki 2022-12-01.
Šiais metais gauta 22 žemės naudotojų prašymai dėl šių darbų remonto, taip pat yra likę 16 prašymų iš ankstesnių metų, kurie bus tenkinami pirmumo teise. Pažymima, kad žemės naudotojai prašymus dėl melioracijos sistemų įrenginių remonto teikia nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki einamųjų metų pabaigos.