Nuoširdumas globojamų vaikų, globėjų, įtėvių nuotraukų parodoje

Paskelbta 16 gruodžio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės antras aukštas padabintas nuoširdžiomis, jaukiomis globojamų vaikų ir globėjų, įtėvių nuotraukomis, kuriose daug tikrų emocijų, šypsenų.

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų globą ir kviesti asmenis tapti globėjais, įtėviais, šeimynos steigėjais, keisti visuomenės nuostatas bei mažinti vaikų, augančių globos institucijoje, skaičių suorganizuota fotografijų paroda „Sėkmingos globos link“.

Skuodo rajone yra 23 globėjai, įtėviai, budintys globotojai, turintys gebėjimų besąlygiškai priimti asmenybes su savo istorijomis, kurios dažnu atveju nebūna malonios ir džiaugsmingos. 23 globėjų šeimose auga 34 tėvų globos netekę vaikai.

Paroda Skuodo rajono savivaldybėje bus galima pasidžiaugti iki didžiųjų žiemos švenčių.

Po parodos atidarymo Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre organizuotas jaukus padėkos pasibuvimas su globojamais vaikais, globėjais, įtėviais, budinčiais globotojais, juos palaikančiais Skuodo rajono savivaldybės atstovais: globos ambasadore Daiva Budriene ir Socialinės paramos skyriaus specialistais.

Globėjams, įtėviams dėkota už tai, jog yra drąsūs bei ryžtingi, dovanojantys artumą ir meilę gyvenantiems jų namuose vaikams.

Parodą ir padėkos pavakarę organizavo Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro Pagalbos įtėviams ir globėjams skyriaus globos koordinatorė, globos centro veiklų koordinatorė Rūta Skiezgilienė, tarnybos atestuota specialistė Julita Šiemaitė.