Nuo spalio 11 d. pradedamas šildymo sezonas

Paskelbta 5 spalio, 2022 m., skiltyje Naujienos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 61 punktu,
2022–2023 metų šildymo sezono pradžia 2022 m. spalio 11 d. 8.00 val.