Numatyti teigiami pokyčiai: planuojama, kad nuo rudens Puodkalių atliekų surinkimo aikštelėje bus priimamos atliekos iš juridinių asmenų

Paskelbta 11 liepos, 2024 m., skiltyje Naujienos

Šiandien Savivaldybėje organizuotame rajono verslininkų, UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau ֪– KRATC) ir Savivaldybės atstovų susitikime numatyti teigiami pokyčiai: planuojama, kad nuo rudens Puodkalių atliekų surinkimo aikštelėje bus priimamos atliekos ne tik iš gyventojų, bet ir iš juridinių asmenų.

Nors atliekos iš juridinių asmenų čia priimamos bus pagal komercinius tarifus, tačiau tikimasi, kad paslaugos gavėjams bus galima sutaupyti tausojant transportavimo kaštus.

Savivaldybės atstovai surinks preliminarią informaciją, kokių ir kokiais kiekiais verslininkai, ūkininkai sukaupia atliekų. Ši informacija bus perduota minėtam atliekų tvarkymo centrui. KRATC, pirmiausia, nustatys juridiniams asmenims taikomus įkainius toms atliekoms, kurios jau šiuo metu yra priimamos iš gyventojų.

Antrame veiksmų etape planuojama įsitraukti į sąrašą naujas atliekų rūšis, kurios būtų aktualios rajono verslininkams, ūkininkams. Lygiagrečiai bus sprendžiamas klausimas dėl pažymų apie pakuočių atliekų perdirbimą suteikimo.

Tikimasi, kad planuojami pokyčiai išties bus naudingi rajono žmonėms.

Susitikimo akimirkos: