Numatomi pokyčiai Barstyčių pagrindinėje mokykloje ir Skuodo Bartuvos progimnazijos Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro skyriuje

Paskelbta 13 sausio, 2022 m., skiltyje Naujienos

2021 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimus. Vadovaujantis jais yra rengiamas Skuodo rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 m. bendrojo plano projektas. Tuo tikslu yra susitinkama su mokyklų bendruomenėmis, aptariami numatomi pokyčiai.

2022 m. sausio 12 d. Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas, Savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Renata Kilijonienė susitiko su Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos bendruomene, Barstyčių seniūnijos seniūnu Gintautu Čičirka ir aptarė mokyklos reorganizacijos klausimus, artėjančius pokyčius, atsakė į kylančius klausimus.

Planuojama, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Barstyčių pagrindinė mokykla reorganizuojama į Skuodo rajono Ylakių gimnazijos pradinio, ikimokyklinio ugdymo skyrių. Vienas iš mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano prioritetų – sudaryti sąlygas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniams ugdytis arčiau namų. Todėl, kol yra mokykloje šio amžiaus vaikų, joje veiks ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupė ir pradinio ugdymo klasės.

Ministerija patvirtino, kad negali būti jungtinių komplektų 5–8 klasėse. Barstyčių pagrindinėje mokykloje, dėl mažo mokinių skaičiaus, visi šių klasių komplektai yra jungtiniai, todėl nebebus formuojami. Šios mokyklos vyresniųjų klasių mokiniams bus siūloma rinksis kitas mokyklas.

Jei atsiras norinčių tęsti mokymąsi Skuodo miesto mokyklose, bus organizuojamas pavėžėjimas.

2022 m. sausio 13 d. buvo susitikta su Skuodo Bartuvos progimnazijos Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus bendruomene, pedagogais, tėveliais. Susitikime dalyvavo Savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Renata Kilijonienė, Lenkimų seniūnijos seniūnas Rimantas Mikšta, Lenkimų seniūnijos bendruomenės pirmininkas Kazys Viršilas. Pranešta, kad sumažėjus mokinių mokykloje-daugiafunkciame centre, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. nebebus formuojamos pradinio ugdymo klasės. Buvo diskutuojama dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės likimo. Nuspręsta, kad sprendimas bus priimtas, kai bus žinomas vaikų skaičius, kurie norės lankyti minėtą grupę.