Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) 2022-02-07 posėdis

Paskelbta 31 sausio, 2022 m., skiltyje Naujienos

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. vasario 7 d. 13 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

1941 m. birželio sukilėlių, Lietuvos partizanų ir rezistentų kapų (25036), Gedrimų k., Ylakių sen., Skuodo rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-02-08 raštas Nr.(6.1.)2-54.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, jų pobūdį, reikšmingumo lygmenį, patikslinti apibrėžtą teritoriją ir apibrėžti apsaugos zoną.