Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2022-04-27 nuotolinis posėdis

Paskelbta 22 balandžio, 2022 m., skiltyje Naujienos

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. balandžio 27 d. 13 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  1. Dėl Gudalių kalno, vad. Alkos, Aukos kalnu (u. k. 3240), Skuodo r. sav., Barstyčių sen., Gudalių k., apskaitos duomenų tikslinimo.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: apibrėžti kalno teritoriją, ją padidinant (padidinant šiaurės kryptimi, sutapatinant su gretimo sklypo preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, sumažinant pietų kryptimi, atsisakant pelkėtos pašlaitės), neaapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą), regioninį reikšmingumo lygmenį.

     2. Dėl Barstyčių kalno, vad. Raganos kalnu (u. k. 3954), Skuodo r. sav., Barstyčių sen., Barstyčių mstl., apskaitos duomenų tikslinimo.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: apibrėžti kalno teritoriją, ją sumažinant (rytų, vakarų ir pietvakarių kryptimis), apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (sumažinant visomis kryptimis), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą), regioninį reikšmingumo lygmenį.